Menu Zavrieť

História

      Myšlienka družstevníctva ako takého sa zrodila už v štyridsiatych rokoch 19.storočia. V Rochdale v Anglicku vzniklo prvé družstvo na svete. Jeho úspešný rozvoj pôsobil ako príklad pre zrod družstevníctva v krajinách Európy. Prvé ľudové úverové družstvo – Gazdovský spolok založil 6.2.1845 v Sobotišti Samuel Jurkovič – učiteľ, kňaz, notár a národovec. Na základe tohto impulzu vznikali aj v Liptove obdobné družstvá a jedno z prvých bolo založené v roku 1846 vo Važci pod názvom Hospodársky spolok – Úspornica.

      Podstatne väčšie rozmery nadobudla  Sporiteľnica  Vrbicko-Sväto-Mikulášska, ktorá začala svoju činnosť v roku 1847. O pár rokov neskôr v roku 1896 založili v Ludrovej  Gazdovský spolok, ktorý bol neskôr premenovaný  na Potravné družstvo. Obdobne vznikali aj ďalšie potravné družstvá v Lipt. Porúbke, Dovalove, Likavke, Sliačoch  a pod. – predchodcovia dnešnej Jednoty.

      Jednota, spotrebné družstvo bolo založené ustanovujúcim valným zhromaždením družstva konaným dňa 13.9.1953. Nasledovalo obdobie intenzívneho rozvoja, rekonštrukcie a výstavby nových prevádzkovým jednotiek, najmä v oblasti cestovného ruchu.

      V rámci transformačného procesu  Jednota, SD Liptovský Mikuláš upustila od prevádzkovania nerentabilných prevádzok – hlavne závodov verejného stravovania a špecializovaných predajní priemyslu, textilu a obuvi. Tieto buď odovzdáva do ekonomického prenájmu, alebo došlo k odpredaju nepotrebného družstevného majetku. Finančné prostriedky získané z predaja boli využité na rozširovanie predajnej plochy, vybavovanie predajní novým moderným zariadením, chladiacou a mraziacou technikou a počítačovými registračnými pokladňami.

      K 1.3.2000 došlo k zlúčeniu Budúcnosti – spotrebné družstvo Spišská Nová Ves s Jednotou, spotrebné družstvo Liptovský Mikuláš, keď Jednota  SD L.Mikuláš je družstvom preberajúcim. V nadväznosti na zlúčenie družstiev sa mení aj obchodné meno Jednoty na Jednota, Liptovsko-Spišské spotrebné družstvo.

      Presne po uplynutí jedného roka  k 1.3.2001 sa s Jednotou LSSD, zlučuje aj spotrebné družstvo Novogemer Rimavská Sobota a Jednota LSSD získava pozície aj v regióne Gemera, v okresoch Rimavská Sobota a Revúca. Nielenže zachraňuje družstevný majetok, ale sa aj vysokou mierou podieľa na riešení zamestnanosti v regiónoch, ktoré majú najvyššie percento nezamestnanosti.

      K 1.6.2003  dochádza k zmene obchodného mena Jednoty, Liptovsko-Spišské spotrebné družstvo Liptovský Mikuláš, na COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo.

      Aj napriek silnému konkurenčnému prostrediu si udržiavame svoje postavenie medzi spotrebnými družstvami Slovenska a medzi konkurentmi v regiónoch nášho pôsobenia. Modernizuje svoje predajne a systéme objednávania, logistiky a spravovania tovarov, prináša nové služby, udržiava širokú ponuku tovarov za skvelé akciové ceny, predáva najväčší podiel slovenských potravín. Naše družstvo dokazuje, že je životaschopné a má platné miesto v súčasnom podnikateľskom prostredí.