Menu Zavrieť

COOP LC SEVER, a.s. v roku 2022

          Prvého januára 2023 ubehlo 15 rokov od vzniku samostatného logistického centra COOP LC SEVER, a.s., ktoré patrí medzi 9 moderných logistických centier systému COOP Jednota Slovensko. Činnosť logistického centra je zameraná predovšetkým na nákup, skladovanie, predaj a distribúciu potravinárskeho, drogistického a priemyselného tovaru.
           Našimi kľúčovými zákazníkmi sú už dlhoročne spotrebné družstvá COOP Jednota Liptovský Mikuláš, SD, COOP Jednota Trstená, SD a COOP Jednota Námestovo, SD. Prevádzkové jednotky COOP Jednôt sa podieľajú na celkovom obrate spoločnosti 97,81%, pričom z toho COOP Jednota Liptovský Mikuláš sa na celkovom obrate podieľa 62,05%, COOP Jednota Trstená 21,06% a COOP Jednota Námestovo 14,70 %.
           Zvyšných 2,19% obratu tvorí obrat odberateľov mimo siete COOP Jednota v regióne Liptova, Oravy, Spiša a okolia Banskej Bystrice, ktorí majú možnosť objednať si tovar aj prostredníctvom e-shopu. Pre týchto zákazníkov celoročne pripravujeme zaujímavé akcie, DNC a zúčastňujeme sa verejných obstarávaní. Obrat u týchto odberateľov nám v porovaní s rokom 2021 narástol o 29,1%.
           Počas roku 2022 sme celým sortimentom zásobovali 132 predajní COOP Jednoty Liptovský Mikuláš a 45 predajní COOP Jednoty Trstená. 51 prevádzkových jednotiek COOP Jednoty Námestovo zásobujeme mliečnymi výrobkami, tabakovými výrobkami a drogistickým tovarom.
           Zásobovanie ovocím a zeleninou zabezpečuje naša spoločnosť od 1. februára 2021 formou rozvozov tovaru do predajní cez nový projekt Terminál. Skrátil sa tak reťazec vychystávania tovaru a manipulácie s ním, čo by malo byť prínosom pre konečného spotrebiteľa vo vyššej kvalite a čerstvosti ovocia a zeleniny v predajniach COOP Jednota Liptovský Mikuláš a COOP Jednota Námestovo, ktoré na tento nový spôsob zásobovania prešli.
           Rok 2022 môže naše logistické centrum hodnotiť ako úspešný, s dobrými výsledkami, ku ktorým prispeli aj optimalizácia nákupov a znižovanie nákladov. Dosiahli sme veľkoobchodný obrat vo výške 65 104 tis. €, čo je nárast o 6 273 tis. € oproti roku 2021 pri indexe 110,7%. Vo všetkých tovarových kategóriach sme zaznamenali nárast. Najväčší nárast obratu v roku 2022 sme dosiahli v sortimentnej kategórii hrubý koloniál, a to o 29 %. Je to hlavne z dôvodu výrazného narástu cien základných potravín, hlavne oleja, múky a v závere roka i cukru. Zdražovanie tovaru pokračuje i v prvých týždňoch nového roku a je veľký predpoklad, že takto sa to bude vyvíjať i naďalej. Výrobcovia tovarov i dodávatelia služieb avizujú navýšenia svojich cien a rok 2023 bude ekonomicky veľmi náročný.
           V priebehu roku 2022 boli z pohľadu dosiahnutého veľkoobchodného obratu nášho logistického centra najsilnejšie mesiace august a november, najnižší obrat sa dosiahol v januári. Priemerná obrátka tovaru za uplynulý rok sa držala na úrovni 17 dní.
           V závere roka sme začali s prípravou na spoluprácu s COOP Jednota Poprad, spotrebné družštvo. Na základe Zmluvy o dodávke a odbere tovarov z novembra 2022 rozšírime svoje obchodné aktivity pre daľších 47 predajní, ktoré budeme zásobovať tovarom z centrálneho skladu, čo je pre nás výzva aj z pohľadu obchodu i logistiky. Naše služby sa tak z regiónov Liptov, Orava, Gemer a Spiš rozšíria o región okolia Popradu, severného Spiša a Zamaguria.
           COOP LC SEVER, a.s. k 31.12.2022 poskytovala pracovnú príležitosť pre 107 zamestnancov, všetkým im patrí poďakovanie za dosiahnuté výsledky v roku 2022. Touto cestou chceme poďakovať i našim obchodným partnerom a popriať v roku 2023 nám všetkým veľa úspechov a hlavne pevné zdravie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *