Menu Zavrieť

Moderný Supermarket v Liptovskej Osade

     V jarných mesiacoch tohto roka COOP Jednota Liptovský Mikuláš, SD v rámci modernizácie a zmeny štruktúry svojej obchodnej siete začala stavebnú činnosť na realizácii moderného supermarketu v priestoroch doterajšej predajne MIX v obci Liptovská Osada. Po dôkladnej príprave plánovanej modernizácie sa pristúpilo k stavebným a technickým prácam, ktorých účelom bolo ponúknuť obyvateľom a návštevníkom obce novú modernú predajňu. Ukončenie stavebných a modernizačných prác sa realizovalo v mesiaci máj 2020.
      Nový a moderný supermarket bol rozšírený na viac ako 260 m² predajnej plochy, 133 m² skladovej plochy a 90 m² technickej plochy. Supermarket spĺňa podmienky zaradenia do reťazca supermarket, od čoho sa odvíjala aj jeho celková modernizácia a úprava technického zázemia. Uvedeným podmienkam zodpovedá aj jeho vzhľad, služby a sortiment ponúkaného tovaru. Cieľom modernizácie bolo teda zlepšiť kultúru predaja a skvalitniť poskytovanie služieb pre zákazníkov. Pri stále rastúcej konkurencii bol tento proces nevyhnutný.
      Predajňu sme vybavili moderným obchodným zariadením, na ktorom je uložený tovar zvýraznený novým osvetlením, výrazne zlepšujúcim orientáciu zákazníkov v predajni. Ponúkame im široký sortiment tovarov s výsokým podielom slovenských výrobkov. Nové samoobslužné, a tiež aj obslužné atypické chladiace a mraziace zariadenia umožňujú zákazníkom predajne rýchly nákup čerstvých tovarov aj od regionálnych dodávateľov z Východnej, Važca, Lipt. Lúžnej, Liptovských Revúc a pod. Aj takto sa snažíme podporiť domácich výrobcov a dodávateľov tovarov na miestnej úrovni.
      Moderná predajňa Supermarket v Liptovskej Osade sa stala predajňou so širokou ponukou domácich výrobkov, kde je možné nakúpiť bohatý a zákazníkmi požadovaný sortiment mlieka, mliečnych výrobkov, mäsa, mäsových výrobkov, rýb, rybacích výrobkov, chleba, pečiva, ovocia, zeleniny, nealkoholických nápojov, vín, sterilizovaných výrobkov, drogérie, nepotravinárskeho tovaru a podobne. Nezabudli sme ani na ponuku čerstvo dopečeného pečiva a chleba z našej pekárničky.
      Montáž nového stropu a dodanie moderných osvetľovacích telies sa tiež pozitívne odzrkadlilo vo vzhľade prevádzkovej jednotky. Nakupovanie zákazníkom spríjemní v horúcich letných mesiacoch aj klimatizácia. Mysleli sme aj na našich imobilných zákazníkov, pre ktorých bol vybudovaný bezbariérový prístup do predajne.
      Výraznou zmenou a obnovou prešlo aj zázemie, kde sa okrem stavebných úprav namontovali nové chladiace a mraziace boxy na uloženie tovarov pri predpísaných teplotách.
      O tom, že modernizácia prevádzkovej jednotky bolo správne rozhodnutie, svedčia pozitívne ohlasy zákazníkov. Teraz už záleží len na práci a prístupe pracovníkov supermarketu, aby dokázali udržať si priazeň stálych a získať nových zákazníkov.

1 Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *