Menu Zavrieť

Konferencia Odborovej základnej organizácie

          Dňa 16.5.2023 sa stretli odborári na členskej schôdzi – konferencii delegátov, aby zhodnotili svoju činnosť za rok 2022 a schválili úlohy na tento rok.
          Predsedníčka Výboru OZO Soňa Iľanovská vo svojej správe zhodnotila činnosť Výboru OZO za uplynulý rok a oboznámila prítomných s čerpaním sociálneho fondu, ako aj s plánom akcií, ktoré pripravuje Výbor OZO v roku 2023. Svoju pozornosť upriamila na vyhodnotenie plnenia ustanovení Kolektívnej zmluvy za rok 2022 a Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktorá je podpísaná medzi COOP Jednotou Slovensko a Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu. Upozornila hlavne na výhody, ktoré boli v spolupráci s vedením družstva dojednané nad rámec Zákonníka práce v novej Kolektívnej zmluve platnej od 1.1.2023 do 31.12.2025.
          Súčasťou Konferencie delegátov bolo schválenie plánu čerpania sociálneho fondu a prostriedkov OZO a Finančného poriadku Odborovej základnej organizácie. V diskusii vystúpila za vedenie COOP Jednota L. Mikuláš, SD podpredsedníčka družstva Ing. Iveta Ághová, ktorá pozdravila delegátov Konferencie OZO, oboznámila prítomných s dosiahnutými výsledkami za minulý rok a informovala o zámeroch v roku 2023. Na záver poďakovala všetkým prítomným za prácu, ktorú vykonávajú v prospech družstva a Výboru OZO za jeho ústretovosť pri kolektívnom vyjednávaní.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *