Menu Zavrieť

Ďalšie dva supermarkety v novom šate

         Do schváleného harmonogramu modernizácie prevádzkových jednotiek divízie Liptovský Mikuláš boli pre rok 2022 zaradené aj prevádzkové jednotky č. 196 v Ružomberku a č. 180 v Liptovskom Mikuláši. Hlavným dôvodom ich zaradenia boli rastúce požiadavky zákazníkov na lepšie podmienky nakupovania a na rozšírenie sortimentu.
         Predajne už nespĺňali požiadavky na ponuku celého sortimentu potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru, ktorý požadovali zákazníci pri ich návšteve. Vedenie COOP Jednoty Liptovský Mikuláš, SD preto rozhodlo predajne rozšíriť, zmodernizovať a vybaviť ich novým zariadením. V krátkom čase boli predajné plochy upravené a zväčšené.
         V predajni č. 196 Ružomberok boli vykonané úpravy a modernizácie s dodaním nového obchodného, chladiaceho a mraziaceho zariadenia. Zmodernizoval a rozšíril sa úsek mäsových výrobkov so zázemím, zakúpila sa nová uzatvárateľná chladiaca vitrína na predaj mlieka a mliečnych výrobkov. Mrazené výrobky sú uložené v nových mraziacich boxoch a predajňa bola vybavená aj novými regálmi a chladiacou vitrínou na zeleninu. V neposlednom rade je ponúkaný tovar uložený v nových obchodných regáloch vrátane ponuky chleba a pečiva. Ponúkaný sortiment bol rozšírený aj o dopekané pečivo a chlieb, čo rozšírilo ponuku dostupných pekárenských výrobkov. Nesmieme zabúdať ani na výrazne zlepšené skladové podmienky pre predajný sortiment čerstvých tovarov, ktorý je uložený v nových chladiacich a mraziacich boxoch. Tieto zmeny a nové technologické zariadenia prispeli k zlepšeniu pracovných podmienok našich zamestnancov. Na prevádzkovej jednotke sa realizovala aj komplexná rekonštrukcia predajnej plochy, vymenili sa vstupné dvere do predajne, okná a nové osvetlenie.
         Predajňa č. 180 Liptovský Mikuláš na sídlisku Podbreziny svojou veľkosťou nepostačovala požiadavkám na potrebný sortiment, ktorý vyhľadávajú zákazníci. V rámci modernizácie došlo k rozšíreniu predajnej plochy, vybudovaniu nového osvetlenia predajne a dodaniu nových chladiacich vitrín na zeleninu a ovocie, mäsové výrobky a chladenú hydinu. Rozšírený sortiment potravín sa uložil v nových obchodných regáloch. Nezabudli sme ani na rozšírenie ponuky pekárenských výrobkov. Vybudoval sa aj bezbarierový vstup, ktorý uľahčí vstup zdravotne postihnutým zákazníkom do predajne.
         O tom, že modernizácie boli dobrou investíciou, svedčia slová uznania od zákazníkov, ktorí navštevujú uvedené predajne. V neposlednom rade sa to pozitívne prejavuje aj v náraste maloobchodného obratu po ich modernizácií.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *