Menu Zavrieť

Koniec roka je stále bližšie…

príhovor Ing. Jána Šlauku, predsedu COOP Jednoty L. Mikuláš, SD

          Zvyčajne je zima časom nevľúdneho počasia a studených dní. Ale ako vo všetkom okolo nás, aj v zime nachádzame veľa pekného, čo nás dokáže zohriať ak nie na tele, tak celkom určite na duši. V každom ročnom období nájdeme niečo krásne. Ročné obdobia sa striedajú práve tak, ako sa v živote striedajú slnkom zaliate dni s dňami všednými a šedivými, ako dobro strieda zlo. Každé obdobie má svoje neopakovateľné kúzlo. Ale zima má toho kúzla predsa len trošku viac. Neprináša nám len čaro idylickej zasneženej krajiny, ale hlavne čaro Vianoc, ktoré chtiac-nechtiac prenikne do každého z nás. Je to obdobie zamyslenia sa nad uplynulým rokom a zvedavého očakávania čo prinesie ten nový.
           Práve teraz je čas zhodnotiť uplynulý rok a poďakovať za to, čo bolo dobré. Tento rok hodnotíme ako ťažký, ale predsa veríme, že jeden z úspešných rokov našej COOP Jednoty. Samozrejme priniesol so sebou rôzne úskalia, či už v podobe zvyšovania nákladov, hlavne energií a tým aj dodávateľských cien tovarov a služieb, ktoré nemôžeme ovplyvniť. Predpokladáme, že budúci rok bude práve kvôli rastúcim cenám energií a rastúcej inflácii ešte oveľa náročnejší ako tento. Preto už teraz prijímame rôzne opatrenia, aby sme tento vplyv čo najviac minimalizovali, a aby sme nasledujúci rok zvládli tak úspešne, ako tie predchádzajúce. Veď v budúcom roku si pripomenieme 70. výročie vzniku nášho družstva, a to je už kus histórie, v ktorej chceme úspešne ďalej pokračovať. Za každým úspechom sa však skrýva obrovské množstvo svedomitej práce, ktorú denne vynakladajú pracovníci družstva tak v našich prevádzkových jednotkách, ako aj v ostatných činnostiach. Veľmi si ceníme ich prácu a uvedomujeme si, že je stále ťažšie nájsť zodpovedných pracovníkov, ktorým bude práca nielen zamestnaním, ale aj poslaním.
           O to viac chcem aj touto cestou v mene svojom, ale aj v mene vedenia a predstavenstva družstva poďakovať všetkým zamestnancom COOP Jednoty L. Mikuláš, SD, aj COOP LC SEVER, a.s. za ich celoročné úsilie a výsledky, ktoré sme spoločne dosiahli. Ďakujem aj všetkým funkcionárom a členom za ich podporu a pomoc a v neposlednom rade našim zákazníkom za ich dôveru vyjadrenú nákupmi v našich predajniach. Všetkým Vám úprimne ďakujem za úspešnú spoluprácu v roku 2022.
           V predvečer sviatočných chvíľ Vianoc, keď sme čoraz bližšie silvestrovským oslavám, času, kedy prijímame a rozdávame novoročné vinše, chcem popriať Vám i Vašim blízkym to najvzácnejšie, čo nemožno kúpiť: zdravie, vnútornú slobodu a pohodu a aby ste budúci rok prežili v mieri, pokoji a bez stresov. Želám Vám, aby ste aj v závere nasledujúceho roka mohli konštatovať, že rok 2023 bol pre Vás rokom úspešným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *