Menu Zavrieť

PJ 219 Bešeňová vo vedení

          Teší nás, že súťažná konkurencia medzi jednotlivými pracovníkmi predajní v rámci „Jednotárskeho päťboja“ výrazne narastá, čo sa prejavuje na obchodných výsledkoch, ako aj na stúpajúcej úrovni služieb poskytovaných zákazníkom. V neposlednom rade sa trvale prejavuje aj v zlepšených výsledkoch COOP Jednoty Liptovský Mikuláš, SD. Výsledky druhého polroka 2022 nás prekvapili viacerými zmenami v hodnotiacom rebríčku. Do popredia sa dostali aj menšie predajne, ktoré v minulosti obsadzovali nižšie položené priečky v súťaži.
          Po dlhšom čase došlo k výmene víťaza Jednotárskeho päťboja na Liptove. Víťazom sa stal Supermarket č. 219 Bešeňová, ktorý preskočil predajne trvale umiestňujúce sa v prvej päťke. Svojou svedomitou, obetavou a poctivou prácou pracovníci víťaznej predajne pod vedením skúsenej vedúcej predajne p. Rojčekovej, dokázali, že uvedený prístup vždy prináša splnenie, ba aj prekročenie stanovených úloh a je základom dosiahnutia pracovných úspechov. Týmito základnými pravidlami sa riadili aj pracovníčky prevádzkovej jednotky č. 219 Bešeňová. Za víťazné umiestnenie vďačí najlepšia predajňa nezlomnému úsiliu, zodpovednému a hospodárnemu plneniu stanovených úloh, ktoré dosiahla aj napriek zložitej situácii v obchode na Slovensku. K širokej ponuke tovarov a zabezpečeniu požadovaných služieb sa pozitívne vyjadrujú aj zákazníci predajne.
          Sme radi, že súťaživosť medzi jednotlivými predajňami je s veľkým záujmom sledovaná všetkými pracovníkmi predajní, čím sa darí motivovať pracovníkov k zlepšovaniu úrovne služieb a k dosahovaniu lepších výsledkov v oblasti výšky dosahovaného maloobchodného obratu, ziskovosti predajní a podobne. Je samozrejme, že má nezastupiteľné miesto aj v morálnom a finančnom odmeňovaní pracovníkov predajní, ktoré sa umiestnili v prvej desiatke. Uvedenú súťaživosť predajní spojenú s lepšími výsledkami podporuje aj vedenie COOP Jednoty L. Mikuláš, SD. Jedná sa o jednu z foriem motivácie, ktorá podporuje plnenie stanovených ekonomických ukazovateľov spotrebného družstva. V neposlednom rade je aj vítanou konkurenciou medzi jednotlivými kolektívmi, predajňami a vnáša zdravú rivalitu do ich kolektívov pri plnení stanovených požiadaviek. Vo vyhodnotení predajní za druhý polrok 2022 sa v prvej desiatke umiestnilo šesť predajní divízie Liptovský Mikuláš.
          K dosiahnutému umiestneniu srdečne blahoželáme vedeniu a kolektívu predajne 219 Bešeňová, aj všetkým zamestnancom PJ umiestneným v TOP 10 Jednotárskeho päťboja.  

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *