Menu Zavrieť

Aktívy vedúcich predajní

      Každoročne pred začiatkom letnej sezóny sa stretáva vedenie COOP Jednoty L. Mikuláš, SDs vedúcimi pracovníkmi prevádzkových jednotiek jednotlivých divízií, aby spoločne riešili prípravu predajní na nadchádzajúcu letnú turistickú sezónu.

      V úvode pracovných aktívov Ing. Iveta Ághová, podpredsedníčka COOP Jednoty, oboznámila vedúce predajní s ekonomickými výsledkami spotrebného družstva a jednotlivých hospodárskych stredísk za rok 2018 a za prvé štyri mesiace roka 2019. Poukázala na niektoré nedostatky ako je napr. nízka produktivita práce, dlhodobo stratové PJ, neprimerané precenenia a taktiež na predajne, ktoré od minulého roku z výnosu prepadli do straty.

      Ing. Michal Tužák, obchodno-prevádzkový riaditeľ vo svojom vystúpení načrtol ďalšie smerovanie obchodnej politiky COOP Jednoty Liptovský Mikuláš, spotrebného družstva a informoval prítomných o zákone o neprimeraných podmienkach a jeho dopadoch na naše družstvo. Pre zákazníkov a ich výhodné nákupy budeme pokračovať v aktivitách ako sú letákové akcie, súťaže, znížené ceny a udržiavať dostupnosť výrobkov vlastnej značky. Zdôraznil potrebu dodržiavať ponuku výrobkov 4 fresh /ovocie zelenina, pekárenské výrobky, mäsové výrobky, mliečne výrobky/ počas celej doby predaja. Ing. Tužák taktiež zhodnotil systém riadenia tovarových zásob /RTZ/ a individuálnych ponukových listov pre jednotlivé reťazce predajní a opätovne pripomenul ich význam.

      Riaditeľ divízie a vedúci hospodárskych stredísk vo svojom vystúpení informovali o ekonomických výsledkoch za jednotlivé divízie a upozornili na pretrvávajúce nedostatky v práci predajní, ktoré je potrebné v dnešnom hospodársky náročnom období v čo najkratšom čase odstrániť. Jedná sa hlavne o lepšiu dostupnosť tovarov vlastnej značky a čerstvých tovarov v poobedňajších hodinách a cez víkendy. Taktiež bolo poukázané na niektoré negatívne javy, ktoré boli zistené orgánmi SOI, Veterinárnej správy a inými kontrolnými orgánmi. Vedúce PJ boli upozornené na pretrvávajúce nedostatky v objednávkach a v dodržiavaní akcií.

      Ing. Miroslav Šlauka, riaditeľ COOP LC Sever, a.s. informoval vedúcich predajní o stave zásobovania na letné obdobie. Sú pripravené dostatočné kapacity na bezproblémové zvládnutie zásobovania predajní počas nasledujúceho obdobia. Je to však podmienené včasným predkladaním objednávok, operatívnosťou pri preberaní tovaru a objednávaním primeraného množstva tovaru.

      Pani Hazuchová, vedúca oddelenia prevádzky a služieb, odprezentovala vyhodnotenie Jednotárskeho päťboja a ocenenie za dlhodobo najlepšie výsledky v predaji a starostlivosti v segmente ovocia a zeleniny. Vo vecnej diskusii zazneli pripomienky, ktoré sa týkali technického zabezpečenia informačných systémov predajní, sortimentu tovaru, cenových akcií a vzťahu pracovníkov predajní k zákazníkom. Na jednotlivé diskusné príspevky reagovali členovia vedenia.

      V záverečnom vystúpení predseda COOP Jednoty L. Mikuláš, SD Ing. Ján Šlauka zhodnotil uplynulé obdobie, poukázal na potrebu 4 fresh a podčiarkol dôležitosť situácie, ktorá nastala po zavedení zákona o neprimeraných podmienkach. Taktiež naniesol problémy súvisiace so zvýšením minimálnej mzdy a príplatkov za víkendovú prácu. Na záver poďakoval všetkým prítomným za odvedenú prácu a zaželal veľa úspechov v nadchádzajúcej letnej turistickej sezóne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *