Menu Zavrieť

Činnosť Kontrolnej komisie v roku 2021

         V roku 2021 sa členovia Kontrolnej komisie v rámci svojej činnosti stretli s pracovníkmi na 39 predajniach. Kontroly vykonávali na všetkých troch divíziách COOP Jednoty Liptovský Mikuláš, SD, a to na divízii Liptovský Mikuláš v 26 prevádzkových jednotkách (PJ), na divízii Spišská Nová Ves v 10 PJ a na divízii Rimavská Sobota v 3 PJ. Kontrolná komisia si pri kontrolách všímala šírku a dostatok bežného, aj akciového tovaru, správne ocenenie tovarov, záručné lehoty výrobkov, čerstvosť a kvalitu dodávaného ovocia a zeleniny, výber mliečnych a mäsových výrobkov i pečiva. Taktiež hodnotila technický stav budov, schodísk, rámp, čistotu v prevádzkach a skladoch, ale aj celkové okolie predajní.
          Zistené požiadavky a pripomienky boli predložené predstavenstvu COOP Jednoty Liptovský Mikuláš, SD a následne prejednané na poradách vedenia družstva. Týkali sa napríklad opráv podláh v prevádzkových jednotkách, doplnenia alebo výmeny bielej techniky, výmeny okien alebo netesniacich dverí, namontovania kamerového systému alebo hlásiča pri vstupe do predajní, ako aj väčšie opravy schodov, spevnenie prístupovej plochy pred rampami alebo opravy fasád a striech.
          Tešíme sa zo všetkých inovácií a opráv, ktoré sa podarilo minulý rok zrealizovať. Okrem potrebných rekonštrukcií iných predajní boli najvýznamnejšie zmeny vykonané na Supermarkete 195 Likavka, ktorý dostal znížením stropu, novým osvetlením a výmenou podlahy moderný vzhľad a na PJ 313 Lúčky, kde zväčšením predajnej plochy vznikol pekný supermarket, ktorý zákazníkov privíta bezbariérovým prístupom, čo ocenia najmä návštevníci blízkych kúpeľov. Nové vybavenie a dispozičné riešenie supermarketu dopĺňa možnosť zakúpenia dopekaného pečiva priamo v predajni, čo je ďalšou novinkou a lákadlom pre mnohých zákazníkov.
          Dlhodobým cieľom činnosti kontrolnej komisie bude aj naďalej snaha prispievať svojimi podnetmi a kontrolami ku zvyšovaniu maloobchodného obratu a skvalitňovaniu ponúkaných služieb.
          V rámci kontroly finančných tokov sme sa dvakrát ročne na všetkých divíziách venovali kontrole pokladní a cenín, pohľadávok a záväzkov, prijatým aj odoslaným faktúram a skontrolovali aj hmotný investičný majetok a drobný investičný majetok, odpisy týchto majetkov, prípadné vyradenie alebo ich likvidáciu.
          Kontrolované dodržiavania uznesení predstavenstva, vykonávané v priebehu roka, boli plnené v požadovaných termínoch.
          Za kontrolnú komisiu ďakujeme vedeniu družstva za jeho odbornosť a ústretovosť pri prijímaní návrhov a hľadaní riešení. V mene kontrolnej komisie prajem všetkým zamestnancom predajní veľa spokojných zákazníkov a príjemné pracovné prostredie a všetkým pracovníkom hlavne pevné zdravie a radosť z vykonanej práce.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *