Menu Zavrieť

Prví maturanti duálneho vzdelávania

         V súčasnej dobe veľa firiem bojuje s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. Na trhu práce prakticky ani neexistuje ponuka zamestnancov, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky pracovníka v obchode. Uvedený problém pociťujeme stále intenzívnejšie, a preto sme spoločne s ďalšou obchodnou spoločnosťou oslovili viaceré stredné školy s ponukou vytvorenia chýbajúceho študijného odboru v rámci systému duálneho vzdelávania. Sme veľmi radi, že sme našli ústretový prístup zo strany Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši, ktorá prejavila záujem zapojiť sa do projektu duálneho vzdelávania, ktorého základnou myšlienkou je prepojenie teoretických odborných vedomostí získaných v rámci školského vyučovania s praktickým vyučovaním priamo v moderných prevádzkach nášho družstva. Výsledkom spoločných jednaní bolo vytvorenie študijného odboru – obchodný pracovník, a tak COOP Jednota Liptovský Mikuláš je od školského roku 2018/2019 zapojená do systému duálneho vzdelávania, v ktorom v súčasnej dobe už študuje 20 žiakov, traja žiaci 1. ročníka, päť žiakov 2. ročníka, šesť žiakov 3. ročníka a šesť žiakov 4. ročníka.
         Duálne vzdelávanie je kombináciou a prepojením teórie a praxe. Preto žiak zapojený do tohto systému vzdelávania bude tak, ako pri klasickom spôsobe výučby, získavať svoje odborné teoretické vedomosti v rámci bežnej školskej výučby. Táto sa však bude striedať s praktickým vyučovaním v priestoroch zamestnávateľa pod dohľadom odborného inštruktora výcviku. Žiak si tak bude môcť svoje získané teoretické poznatky overiť nielen na cvičných príkladoch, ale priamo v reálnych podmienkach praxe.
         Žiak, ktorý si zvolí študijný odbor – obchodný pracovník v rámci duálneho vzdelávania, získa predovšetkým, na rozdiel od klasického spôsobu výučby, možnosť overiť si nadobudnuté teoretické poznatky už počas štúdia priamo v praxi. Každý študent tak získa záruku širšieho rozvoja zručností v súlade s požiadavkami budúceho zamestnávateľa, a teda aj možnosť rýchlejšieho profesijného rastu. Nemenej dôležité je aj to, že po úspešnom ukončení štúdia má takýto žiak garantované pracovné miesto u zamestnávateľa, u ktorého vykonával prax. Okrem uvedených výhod poskytujeme žiakom mesačné podnikové štipendium, odmenu za produktívnu prácu a taktiež príspevok na stravu, na dopravu, pracovné oblečenie a mnoho ďalších výhod.
         V systéme duálneho vzdelávania je zamestnávateľ aktívnym článkom pri nábore žiakov do systému duálneho vzdelávania. Po úspešnom absolvovaní pohovoru žiak, ktorý sa rozhodne pre tento spôsob štúdia, dostane od zamestnávateľa potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania a toto potvrdenie zašle spolu s prihláškou na Hotelovú akadémiu – odbor obchodný pracovník 6442 K. Pred začatím štúdia uzavrie naša spoločnosť učebnú zmluvu, ktorá zaručuje kvalitné odborné praktické vzdelávanie u zamestnávateľa.
         Čas letí a naši prví žiaci duálneho vzdelávania budú maturovať. V dňoch 28. a 29.4. 2022 sme sa zúčastnili prvýkrát praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Odborná skúška sa skladala z predajno- propagačného (prezentačného) dňa a praktickej zručnosti v predajni.
         Žiaci boli rozdelení na dve skupiny, prvá skupina si vybrala prezentáciu čajov a druhá medu. Úspešnosť prezentácie, svoju kreativitu, komunikáciu so zákazníkom a využitie odborných informácií o tovare si mohli okamžite skontrolovať podľa počtu predaných produktov z ponúkaného sortimentu.
         Praktická zručnosť v predajni pozostávala z odberu a prebierky tovaru, kontroly záruky tovaru, vybavenia dodávateľskej reklamácie, vystavenia príjemky tovaru, vytlačenia cenoviek, uloženia tovaru do regálu a označenia cenovkou. Druhá časť bola práca v pokladni, kde žiaci museli určitú dobu samostatne účtovať v pokladni a po skončení im bola vykonaná uzávierka pokladne. Zadanie tretej časti znelo: zhotoviť darčekový kôš na určitú tému podľa vlastného výberu. Táto časť bola veľmi kreatívna, začínala výberom tovaru, zladením farieb, vypracovaním kalkulácie a potom už len naaranžovať všetko do koša. Výkony žiakov hodnotila trojčlenná skúšobná komisia. Môžeme s radosťou konštatovať, že všetky časti praktickej odbornej maturitnej skúšky naši žiaci zvládli a môžu pokračovať v ďalších častiach maturít. COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo praje svojim žiakom, aby aj obhajobu praktickej maturitnej skúšky a ostatné časti maturitných skúšok úspešne zvládli, aby sme ich po skončení maturít mohli privítať ako nových kolegov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *