Menu Zavrieť

COOP LC SEVER, a. s. v prvých šiestich mesiacoch roka 2019

     Naše logistické centrum za prvých 6 mesiacov dosiahlo veľkoobchodný obrat vo výške 25 104 tis. EUR, čo je nárast o 5 % oproti obratu dosiahnutému v prvom polroku 2018. Najväčší nárast obratu za prvý polrok 2019, až o 18 %, sme zaznamenali v sortimentnej skupine priemyselný tovar, druhý najvyšší nárast obratu bol v tabakových výrobkoch – o 12%. Naopak najslabší obrat za sledované obdobie bol v tovarovej kategórii mlieko, s poklesom o 13%. Priemerná obrátka tovaru za prvý polrok je na úrovni 16 dní, čo je zníženie o 1 deň v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Na zásobách sme k 30.6.2019 mali o 15 tis. EUR viac ako bolo k 30.6.2018. Znižovaniu zásob a optimalizácii nákupov sa venujeme v rámci projektu riadenia tovarových zásob.
     Činnosť logistického centra je zameraná predovšetkým na nákup, skladovanie, predaj a distribúciu potravinárskeho, drogistického a priemyselného tovaru. V súčasnosti poskytujeme pracovnú príležitosť pre 106 zamestnancov, z toho pre 12 pracovníkov v sklade ovocia a zeleniny v Oravskom Podzámku.
     Kľúčovými zákazníkmi COOP LC SEVER, a. s. sú už dlhoročne COOP Jednota Liptovský Mikuláš, SD, COOP Jednota Trstená, SD a COOP Jednota Námestovo, SD. Mikulášske a trstenské predajne zásobujeme celým sortimentom, predajne COOP Jednoty Námestovo mliečnymi výrobkami, ovocím, zeleninou a časťou drogistického tovaru. Koncom mája sme zásobovanie námestovských predajní rozšírili o tabakové výrobky, čo prispelo k navýšeniu podielu COOP Jednoty Námestovo na celkovom obrate nášho logistického centra. Prevádzkové jednotky COOP Jednôt sa na celkovom obrate našej spoločnosti podieľajú 98,1 %, z toho COOP Jednota Liptovský Mikuláš sa podieľa na celkovom obrate 63,2 %, COOP Jednota Trstená 23,1 % a COOP Jednota Námestovo 11,8 %.
     Okrem predajní COOP Jednota zásobujeme tovarom aj odberateľov nezávislej siete, ktorá tvorí 1,9 % veľkoobchodného obratu našej spoločnosti. Súčasní i noví odberatelia nespadajúci pod sieť COOP Jednota môžu na nákup tovarov, s ktorými obchodujeme, využívať e-shop.
     V prvých mesiacoch roku 2019 sme prešli centrálnou zmenou cenotvorby, v mesiaci máj sme do prevádzky spustili novovybudovanú časť v sklade mliečnych výrobkov a tukov, ktorá zefektívni a uľahčí prácu súvisiacu s vychystávaním tovaru v tomto sklade.
     Vývoj obratu a hospodárenie nášho logistického centra bude v druhom polroku ovplyvnené hlavne letnou turistickou sezónou. Skladové priestory logistického centra sú pripravené na zvýšený nápor objednávok z predajní a v dostatočnom množstve sme predzásobení sezónnym sortimentom. K nárastu obratu prispievajú aj podporné aktivity tématicky zamerané na podporu predaja – letné akcie, DNC a ďalšie marketingové činnosti smerujúce k zákazníkom a k zvýšeniu predaja tovarov na pultoch predajní našich odberateľov.
     Veríme, že prebiehajúca turistická sezóna nám pomôže veľkoobchodný obrat opäť navýšiť a plánované ročné ciele súvisiace s predajom a kvalitou služieb splníme a rok 2019 budeme môcť vyhodnotiť ako úspešný.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *