Menu Zavrieť

Prvý polrok v COOP Jednote Liptovský Mikuláš

     

     Zámerom družstva pre rok 2019 je stabilizovať maloobchodný obrat a dosiahnuť kladný hospodársky výsledok, a to aj napriek stále rastúcej konkurencii iných obchodných reťazcov. K zámerom družstva každoročne prijímame opatrenia v oblasti nákladov, výnosov, produktivity práce, pracovníkov a cash flow. Aj pomocou týchto opatrení sa nám darí udržiavať popredné postavenie medzi spotrebnými družstvami na Slovensku a upevňovať postavenie v regiónoch nášho pôsobenia.
      Za prvý polrok sme dosiahli maloobchodný obrat vo výške 31 834 tis. €. Na plnení maloobchodného obratu sa v rámci troch divízií podieľalo 135 predajní. Najväčší podiel na maloobchodnom obrate – 65 % má divízia Liptovský Mikuláš, Spišská Nová Ves sa podieľa na maloobchodnom obrate 23%-tami a najmenšia divízia na Gemeri 12 %-tami.
      Aj v tomto roku pokračujeme v zhodnocovaní majetku družstva.  V priebehu prvého polroka sme zrealizovali 25 investičných akcií, ako opravy striech, klimatizácie, výmeny okien a dverí, zrealizovali sme rekonštrukciu novej predajne v Liptovskom Hrádku a výmenu okien v predajni v Jamníku divízie Spišská Nová Ves a taktiež v predajni v Tornali. Ďalšie investičné akcie máme pripravené a realizujeme ich postupne podľa priority a finančných možností družstva. V rámci projektu 4 FRESH postupne dopĺňame do našich prevádzkových jednotiek moderné obchodné zariadenie, chladiacu a mraziacu techniku.
      Spolu s našim logistickým centrom poskytujeme prácu pre takmer 800 zamestnancov. Najväčší počet tvoria prevádzkoví zamestnanci, ktorých je 87 % z celkového počtu. Zvyšok tvoria zamestnanci RaSA a ostatných činností družstva. Každý mesiac sledujeme vývoj výkonových ukazovateľov, ako produktivitu práce z maloobchodného obratu, z obchodnej marže a hlavne produktivitu práce z pridanej hodnoty.
      Vývoj maloobchodného obratu a hospodárenie družstva bude v druhom polroku ovplyvnené turistickou sezónou v letných mesiacoch. Predajne máme na sezónu zásobené celým sortimentom tovaru v dostatočnom množstve, otváracie hodiny sme prispôsobili miestnym podmienkam. Veríme, že kvalitnými službami a predajom najlepších domácich potravín uspokojíme požiadavky aj tých najnáročnejších zákazníkov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *