Menu Zavrieť

Nech ticho sneží v nás …

Príhovor predsedu COOP Jednota L. Mikuláš, SD Ing. Jána Šlauku

          Aj keď sa neradi lúčime s teplým letom a farebnou jeseňou, prichádzajú dni, keď sa vonku začne skôr stmievať, ochladzuje sa a blíži sa zima. Niekedy to v nás vyvoláva smútok, až kým neuvidíme na oblohe prvé vločky, ktoré od detstva prinášajú radosť do našich sŕdc. Aha, sneží! To je vždy radosti, keď deti vidia prvý sneh… A tak akosi aj my s vločkami zaletíme v spomienkach do minulosti a s nostalgiou spomíname na naše detstvo, Vianoce, blízkych, rodinné tradície, na to, čo nám život dal a možno aj vzal… Na sklonku roka sa zamýšľame, čo nám ten pomaly sa končiaci priniesol a čo nás čaká v novom roku.
           Náš „Jednotársky“ rok 2023 sa niesol v znamení osláv 70. výročia založenia nášho družstva. Roky nášho družstva neboli rokmi ekonomickej bezstarostnosti, bola to 70-ročná cesta prekonávania nejednej prekážky. No naša Jednota – presnejšie povedané ľudia v nej – dokázali všetky tieto prekážky preklenúť a pokračovať v ceste ďalej. Našou snahou je v ich diele pokračovať a naše družstvo neustále zveľaďovať. Pozornosť venujeme modernizáciám a rekonštrukciám predajní. Tento rok sme vykonali viacero rekonštrukcií predajní, kde bola predajňa nielen zmodernizovaná, ale aj zväčšené predajné priestory, a tým aj rozšírený ponúkaný sortiment tovarov. Medzi tie najväčšie rekonštrukcie patrí supermarket v Demänovej a Východnej. Ukázalo sa, že toto rozhodnutie prinieslo svoje ovocie. Nielen že sa zvýšil maloobchodný obrat, ale moderný vzhľad ocenili hlavne naši zákazníci. Pre budúce obdobie chceme pokračovať v tomto trende, pretože to je cesta ako získať nových a verných zákazníkov.
           Aj napriek neustále silnejúcej konkurencii a nárastu nákladov naše družstvo prosperuje a napreduje. Za týmto úspechom však stoja ľudia a ich denná mravenčia práca tak v našich prevádzkových jednotkách, ako aj v ostatných činnostiach. Veľmi si ceníme ich prácu a uvedomujeme si, že je stále ťažšie nájsť zodpovedných pracovníkov, ktorým bude práca nielen zamestnaním, ale aj poslaním.
           O to viac chcem teraz, na sklonku roka, aj touto cestou v mene svojom, ale aj v mene vedenia a predstavenstva družstva poďakovať všetkým zamestnancom COOP Jednoty L. Mikuláš, SD, aj COOP LC SEVER, a.s. za ich celoročné úsilie a výsledky, ktoré sme spoločne dosiahli. Ďakujem aj všetkým funkcionárom a členom za ich podporu a pomoc a v neposlednom rade našim zákazníkom za ich dôveru vyjadrenú nákupmi v našich predajniach.
          Všetkým vám úprimne ďakujem za úspešnú spoluprácu v roku 2023. Prajem vám a vašim rodinám príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roka 2024 hlavne veľa zdravia a aby do vašich sŕdc padali vločky radosti, šťastia, spokojnosti a optimizmu…

Šťastné a veselé …

          V rýchlom slede dní nášho uponáhľaného sveta prichádza čas Vianoc. Čas sviatočný, čas výnimočný, čas priam zázračný, ktorý tok behu trochu spomalí. Vchádza pokorne, ticho do našich príbytkov so všetkým, s čím si spájame najkrajšie sviatky roka. Prináša nám prívetivosť, znášanlivosť, láskavosť a potešenie, ktoré sa ako prirodzené vlastnosti človeka na Vianoce prejavujú v najčistejšej podobe úprimnosti ľudských citov. Zažívame vzájomnú spolupatričnosť, náklonnosť svojich najbližších, no hlavne cítime tú prevzácnu vôňu domova. Tá nás v duchu tradícií zvoláva k rodičom, k najbližším, jednoducho tam, kde sme doma. Veď Vianoce sú predovšetkým sviatkami rodiny a domova.
            Verím, že sa poschádzate všetci pri prestretom stole naplnenom sviatočnými a tradičnými jedlami a vyzdobenom voňavom stromčeku. Želám vám príjemné vianočné sviatky, plné porozumenia, lásky a spokojnosti. Prežite ich v zdraví a šťastí všetci spolu. Prajem vám aj úspešný vstup do nového roka, nech vás počas neho sprevádza zdravie. Prajem vám vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života. Veľa ľudskej iskry, lásky na rozdávanie i potešenie z najbližších a ľudí blízkych vášmu srdcu. Prajem vám všetkým Vianoce v príjemnej atmosfére, pokoj v duši, ktorý nech sa v nej udrží i po celý budúci rok.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *