Menu Zavrieť

Pracovné porady s vedúcimi našich predajní

          Pred letnou a pred zimnou turistickou sezónou sa každoročne pravidelne stretávame na porade s vedúcimi pracovníkmi našich predajní. Okrem potrebnej výmeny skúseností medzi vedúcimi sa na týchto „aktívoch“, ako ich voláme, prezentujú dosiahnuté výsledky za ostatné obdobie a vízie do blízkej budúcnosti. Na tohtoročnom stretnutí v novembri sme spoločne hodnotili letnú turistickú sezónu a hľadali najvhodnejší postup pre nadchádzajúce vianočné obdobie. Nakoľko pôsobí COOP Jednota Liptovský Mikuláš v troch regiónoch Slovenska – v Liptove, na Spiši a na Gemeri, aj tieto stretnutia máme tri.
          Pred samotným aktívom sme pre našich vedúcich zorganizovali stretnutie s vybranými slovenskými dodávateľmi. Nakoľko sa môžeme hrdiť až vyše 60%-ným podielom slovenských potravín na našich pultoch, považujeme si za česť a zároveň radosť môcť našim slovenským výrobcom ponúknuť aj túto možnosť propagácie. Tento rok dostali priestor na predstavenie sa Pekárne a cukrárne Lippek Liptovský Mikuláš, Tatrapeko Svit, Rajo Bratislava, Ryba Žilina, Tauris Rimavská Sobota, St.Nicolaus Liptovský Mikuláš, Spiš Market Spišská Nová Ves, Grotto Bartošova Lehôtka a Csernok Rimavská Sobota.
          V úvode samotného pracovného aktívu boli vedúce predajní oboznámené vedením družstva s ekonomickými výsledkami COOP Jednoty LM a jednotlivých hospodárskych stredísk za desať mesiacov roka 2023. Medzi hlavné nedostatky patria hlavne nízka produktivita práce a neprimeraná výška zásob v niektorých prevádzkových jednotkách, stratové PJ a vysoké precenenia. Viaceré predajne, a to nielen tie po rekonštrukcii, však majú výborné hospodárske výsledky aj v tento nesmierne ťažký rok.
          Obchodno-prevádzkový riaditeľ vo svojom príhovore načrtol ďalšie smerovanie obchodnej politiky COOP Jednoty Liptovský Mikuláš, spotrebného družstva. Po zhodnotení ťažkej situácie v odvetví obchodu na Slovensku, možným príchodom novej konkurencie, s pripomenutím rôznych zákonných nariadení, ktoré negatívne ovplyvňujú našu činnosť a ziskovosť, upozornil na potrebu zefektívnenia našej činnosti, najmä cestou zvyšovania produktivity práce, ale aj zvýšenia obratu. Ten je bohužiaľ už v mnohých predajniach maximalizovaný a s jeho navýšením môžeme rátať len minimálne, priestor vidíme teda viac v šetrení nákladov rôzneho druhu. Napríklad cez optimalizáciu siete našich predajní, ale aj ponúkaného sortimentu. V neposlednom rade aj investovaním prostriedkov, energie a času do takých marketingových aktivít, ktoré prinesú spokojnosť zákazníkom pri dodržaní ich efektivity.
          V obchodnej činnosti nám praje sezónne nastavenie našich regiónov, ale zvyšuje to aj naše nároky na uspokojenie rozličných tovarových potrieb pre turistov. Aj blížiaca sa zimná sezóna bude z tohto titulu pre naše pracovníčky náročná. Je dôležité, aby sme pre našich zákazníkov okrem bežných letákových akcií, súťaží, znížených cien vedeli aj udržiavať dostupnosť vlastnej značky, či sortimentu čerstvých výrobkov počas celej doby predaja.
          Keďže situácia na trhu je čoraz ťažšia a konkurencia nespí, je len na nás, aby sme spoločne zvládli boj o zákazníka a udržali si ho. Jeho spokojnosť je predsa pre nás prvoradá!
          Vedúci divízií vo svojom vystúpení zhodnotili ekonomické výsledky za jednotlivé divízie. Modernizácie a opatrenia vykonané v prevádzkových jednotkách sa prejavili v náraste maloobchodného obratu jednotlivých predajní. Upozornili na pretrvávajúce nedostatky v práci predajní, ktoré je nevyhnutné v dnešnom hospodársky náročnom období v čo najkratšom čase odstrániť. Taktiež sa hovorilo o niektorých zisteniach kontrolných orgánov – SOI, Veterinárnej správy a iných. Vedúce PJ boli upozornené na zistené nedostatky v objednávkach a dodržiavaní sortimentu akcií.
          V závere tejto časti aktívu bol vyhodnotený Jednotársky päťboj, kde bolo finančne ocenených 10 najlepších kolektívov predajní zo všetkých divízií. Konkrétne to boli predajne: 208 Lisková, 348 Spišský Štvrtok, 239 Liptovská Lúžna, 357 Krompachy, 335 Spišský Hrušov, 334 Spišský Hrhov, 211 Liptovské Sliače, 428 Hrachovo, 188 Liptovský Mikuláš a 345 Nálepkovo.
          V diskusiách zazneli pripomienky, ktoré sa týkali technických stránok predajní, dodávok tovaru z logistických centier, sortimentu tovaru, či cenových akcií. Na jednotlivé diskusné príspevky reagovali členovia vedenia.
          V záverečnom vystúpení Ing. Ján Šlauka zhodnotil uplynulé obdobie, poukázal na ťažké mesiace, ktoré nás čakajú a upozornil na nevyhnutnosť niektorých krokov, ktoré sme zrealizovali, alebo plánujeme zrealizovať najmä na poli racionalizácie a zefektívnenia fungovania družstva. Poďakoval všetkým prítomným za prácu v doterajších mesiacoch roka 2023 a zaželal veľa úspechov v nadchádzajúcom vianočnom období.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *