Menu Zavrieť

PJ Bešeňová – najlepšia na Liptove

          Po dlhom čase došlo k tomu, že regionálny víťaz Jednotárskeho päťboja nie je z Liptova. Najlepšou predajňou z Liptova, ktorá sa umiestnila na 2. mieste, sa stala predajňa č. 219 Bešeňová, ktorá „preskočila“ aj predajne trvale sa umiestňujúce v prvej desiatke.
           Teší nás, že súťažná konkurencia medzi jednotlivými pracovníkmi predajní v rámci Jednotárskeho päťboja výrazne narastá, čo sa prejavuje na obchodných výsledkoch, ako aj na stúpajúcej úrovni služieb poskytovaných zákazníkom. V neposlednom rade sa trvale prejavuje aj v zlepšených výsledkoch COOP Jednoty Liptovský Mikuláš, SD. Výsledky druhého polroka 2023 nás prekvapili viacerými zmenami v hodnotiacom rebríčku. Do popredia sa dostali aj predajne, ktoré v minulosti obsadzovali nižšie položené priečky v súťaži.
           Striebornú priečku v Jednotárskom päťboji získal kolektív predajne č. 219 v Bešeňovej pod vedením vedúcej predajne p. Rojčekovej. Svojou obetavou a poctivou prácou pracovníci uvedenej predajne dokázali, že ich prístup k práci vždy prináša splnenie, ba aj prekročenie stanovených úloh a je základom dosiahnutia pracovných úspechov. Za druhé miesto vďačí najlepšia predajňa Liptova nezlomnému úsiliu, zodpovednému a hospodárnemu plneniu stanovených úloh, ktoré dosiahla aj napriek veľmi zložitej situácii v obchode na Slovensku. V uvedenej predajni totiž nejde len o pohodlný nákup, ale o celkový zážitok. Predavačky sú srdcom a dušou tohto zážitku. S úsmevom na tvári a ochotou pomôcť sa starajú o každého zákazníka. Sú to práve ony, kto vytvára nezameniteľnú atmosféru predajne a pohodu pri nakupovaní. Musíme si uvedomiť, že aj keď naše pracovníčky v Bešeňovej čelia rôznym výzvam, ich práca je skutočne obetavá, no napriek tomu si udržiavajú vysoký štandard služieb. Je dôležité si uvedomiť, že práve práca pracovníčok PJ je kľúčovým kameňom úspechu každej modernej predajne.
           Sme radi, že súťaživosť medzi jednotlivými predajňami je s veľkým záujmom sledovaná všetkými pracovníkmi predajní, čím sa darí motivovať pracovníkov k zlepšovaniu úrovne služieb a k dosahovaniu lepších výsledkov v oblasti výšky dosahovaného maloobchodného obratu, ziskovosti predajní a podobne. Je samozrejme, že má nezastupiteľné miesto aj v morálnom a finančnom odmeňovaní pracovníkov predajní, ktoré sa umiestnili v prvej desiatke. Uvedenú súťaživosť predajní spojenú s lepšími výsledkami podporuje aj vedenie COOP Jednoty Liptovský Mikuláš, SD. Jedná sa o jednu z foriem motivácie, ktorá podporuje plnenie stanovených ekonomických ukazovateľov družstva. V neposlednom rade je aj vítanou konkurenciou medzi jednotlivými kolektívmi, predajňami.
           K dosiahnutému umiestneniu srdečne blahoželáme a ďakujeme kolektívu predajne Bešeňová, ako aj všetkým zamestnancom PJ umiestneným v Jednotárskom päťboji.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *