Menu Zavrieť

COOP LC SEVER, a.s. v uplynulom roku

      Rok 2019 môže naše logistické centrum opäť hodnotiť ako úspešný, s dobrými výsledkami. Hospodárili sme so ziskom a dosiahli sme veľkoobchodný obrat vo výške 55 282 tis. €, čo je nárast oproti roku 2018 pri indexe 110,9%. K dobrým výsledkom hospodárenia prispeli aj optimalizácia nákupov a znižovanie nákladov. Najväčší nárast obratu v roku 2019 – o 39%, sme zaznamenali v tovarovej kategórii tabak hlavne z dôvodu spustenia zásobovania predajní COOP Jednota Námestovo, SD cigaretami a tabakom od mája 2019. Naopak najslabší obrat za toto obdobie bol v sortimente mlieko s poklesom o 8%.
       V priebehu roku 2019 boli z pohľadu dosiahnutého veľkoobchodného obratu nášho logistického centra najsilnejšie mesiace júl a október, najnižší obrat sa dosiahol vo februári. Priemerná obrátka tovaru za uplynulý rok klesla na úroveň 13 dní. Najnižšia obrátka zásob je v sklade ovocia a zeleniny, a to necelé 3 dni, u mliečnych výrobkov a tukov je obrátka tovaru 5 dní. Stav zásob sledujeme v rámci projektu riadenia tovarových zásob a ku koncu roku 2019 evidujeme zásoby pri indexe 100%.
       Činnosť logistického centra je zameraná predovšetkým na nákup, skladovanie, predaj a distribúciu potravinárskeho tovaru, drogistického a priemyselného tovaru. V súčasnosti poskytujeme pracovnú príležitosť pre 107 zamestnancov, z toho pre 9 pracovníkov v sklade ovocia a zeleniny v Oravskom Podzámku.
       Našimi kľúčovými zákazníkmi sú už dlhoročne spotrebné družstvá COOP Jednota Liptovský Mikuláš, SD, COOP Jednota Trstená, SD a COOP Jednota Námestovo, SD. Prevádzkové jednotky COOP Jednôt sa podieľajú na celkovom obrate spoločnosti 98,1%, z toho COOP Jednota Liptovský Mikuláš sa podieľala na celkovom obrate 61,2%, COOP Jednota Trstená 22,4% a COOP Jednota Námestovo 14,5%. Koncom mája sme zásobovanie námestovských predajní rozšírili o tabakové výrobky, čo prispelo k navýšeniu podielu COOP Jednoty Námestovo na celkovom obrate nášho logistického centra.
      Zvyšných 1,9% obratu tvorí obrat odberateľov mimo siete COOP Jednota. Sú to odberatelia v regióne Liptova, Oravy, Spiša a okolia Banskej Bystrice. Súčasní odberatelia nespadajúci pod sieť COOP Jednota majú možnosť nakúpiť tovar aj prostredníctvom e-shopu. Veľkoobchodný obrat u týchto odberateľov nám medziročne narástol o 1%. Aj v roku 2020 vyvinieme aktivity zamerané na podporu tejto siete a získavanie nových zákazníkov.
       Počas roku 2019 sme celým sortimentom zásobovali 137 predajní COOP Jednoty Liptovský Mikuláš a 45 predajní COOP Jednoty Trstená. 51 prevádzkových jednotiek COOP Jednoty Námestovo zásobujeme mliečnymi výrobkami, ovocím a zeleninou, tabakovými výrobkami a drogistickým tovarom. V prvých mesiacoch roku 2019 sme prešli centrálnou zmenou cenotvorby, ešte koncom roka 2018 sme začali s dostavbou skladu mliečnych výrobkov a tukov, ktorý bol pri množstve denne dodávaného a vyskladňovaného tovaru priestorovo nedostačujúci. V máji 2019 sme do prevádzky spustili novovybudovanú časť mliečneho skladu, ktorá zefektívni a uľahčí našim zamestnancom prácu súvisiacu s vychystávaním tovaru v tomto sklade.
      Na záver môžem skonštatovať, že naša veľkoobchodná spoločnosť patrí medzi moderné logistické centrá siete COOP Jednota Slovensko a samostatne ako akciová spoločnosť fungujeme už 12 rokov. Veľkoobchodný obrat sme aj v tomto roku navýšili a plánované ročné ciele súvisiace s predajom a kvalitou služieb splnili. Rok 2019 môžeme vyhodnotiť ako úspešný, za čo chceme všetkým našim zamestnancom touto cestou poďakovať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *