Menu Zavrieť

Rok 2019 v COOP Jednote Liptovský Mikuláš

      Opäť tu máme začiatok roka a to je čas, keď sa hodnotia výsledky dosiahnuté v minulom roku a tiež stanovujú ciele pre rok nasledujúci.
       Systém spotrebných družstiev si aj v roku 2019 udržal pozíciu najväčšieho domáceho obchodného reťazca. V súčasnosti pôsobí na Slovensku 26 spotrebných družstiev zaoberajúcich sa maloobchodnou činnosťou, ktoré prevádzkujú v priamom riadení viac ako 2 100 predajní. Predajne spotrebných družstiev dosiahli v roku 2019 maloobchodný obrat vyšší o 4,7 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Naše družstvo sa na obrate všetkých družstiev podieľa takmer 5 %-tami a výškou obratu sa radíme na 8. miesto. Teší nás, že sme si aj napriek tomu, že podnikateľské prostredie vykazuje vysokú mieru nestability, udržali postavenie medzi spotrebnými družstvami na Slovensku a v regiónoch nášho pôsobenia.
       Patríme k družstvám s najväčším počtom prevádzkových jednotiek, keď obchodnú sieť tvorí 137 predajní. V roku 2019 sme dosiahli maloobchodný obrat vo výške 68 201 tis. €. V rámci nášho družstva prevádzkujeme aj 2 predajne najväčšieho obchodného reťazca TEMPO, ktoré sa dosiahnutým maloobchodným obratom podieľajú na celkovom obrate nášho družstva 14%.
       V týchto prevádzkach ponúkame zákazníkom naozaj širokú ponuku tovarov doplnenú o exkluzívne a špeciálne výrobky.
       Podobne ako v rokoch predchádzajúcich, aj v roku 2019 sme pokračovali v zhodnocovaní majetku družstva. Celkovo sme realizovali 55 investičných akcií, z toho 38 akcií v divízii L. Mikuláš, 8 v divízii Spišská Nová Ves a 9 v divízii R. Sobota.
      K najvýznamnejším investičným akciám v minulom roku patria: rekonštrukcia fasády PJ 177 Liptovský Hrádok, stavebné úpravy PJ 203 Komjatná, PJ 152 Liptovský Hrádok, PJ 323 Jamník a PJ 433 Hrnčiarske Zalužany. V predajniach boli namontované klimatizačné jednotky a elektrické kompenzátory. Ďalej boli realizované rekonštrukcie striech, mraziacich a chladiacich boxov, elektrických prípojok, vykurovania, boli opravené vstupné schodiská a rampy, spevnené plochy v okolí predajní, vstupné dvere a zateplenie objektov. Investovali sme do novej chladiacej a mraziacej techniky, obchodného zariadenia, digitálnych váh, nárezových strojov a tiež výpočtovej techniky.
       Rekonštrukciami a modernizáciami predajní rozširujeme nielen predajnú plochu, ale aj zvyšujeme kultúrnosť predaja pre zákazníkov a zlepšujeme pracovné podmienky pre našich zamestnancov. Aj v roku 2019 mali dôležitú úlohu pri modernizáciách a rôznych investičných akciách strediská vlastnej údržby.
       Rok 2019 bol opätovne z obchodného hľadiska veľmi náročný. Prebiehali viaceré veľké projekty zamerané na automatizované objednávanie tovaru, zefektívnenie tovarovej ponuky na predajniach, zvýšenie komfortu pri nakupovaní, či modernizáciu počítačového vybavenia predajní. Taktiež sme sa venovali príprave internetového obchodu, ktorý bol spustený začiatkom roka 2020 v Tempe Liptovský Mikuláš.
       V cenovej oblasti bolo veľmi potrebné realizovať určité úpravy tak, aby boli zabezpečené pozitívne koncoročné výsledky. V roku 2019 sme pokračovali s prezentáciou COOP Jednoty ako reťazca, ktorý vo svojich predajniach ponúka najväčšie množstvo slovenských výrobkov. V našich predajniach majú potraviny so slovenským pôvodom najväčšie zastúpenie spomedzi všetkých reťazcov. V priebehu minulého roka sme pre našich zákazníkov, tak ako každý rok, realizovali pravidelné letákové a cenové akcie. Okrem toho zákazníci využívajú v našich predajniach aj rôzne doplnkové služby: Coopkasa – platba šekov, dobíjanie kreditov mobilných telefónov, Cash back – výber peňazí z účtu, no a platba platobnou kartou je už dnes samozrejmosťou.
       V regiónoch nášho pôsobenia dlhodobo patríme medzi stabilných zamestnávateľov.
      Vo všetkých činnostiach družstva zamestnávame 668 zamestnancov. Najväčší počet – 87% tvoria pracovníci predajní. Zvyšok sú zamestnanci riadiaceho aparátu, údržby, domového hospodárstva a ostatných činností družstva.
       Naša COOP Jednota, v snahe získavať nových kvalifikovaných pracovníkov, sa už v školskom roku 2018/2019 zapojila do systému duálneho vzdelávania v spolupráci s Hotelovou akadémiou v Liptovskom Mikuláši, ktorého základnou myšlienkou je prepojenie teoretických odborných vedomostí získaných v rámci školského vyučovania s praktickým vyučovaním priamo v moderných prevádzkach nášho družstva. Aktuálne máme žiakov prvého a druhého ročníka, ktorí sa pripravujú na prácu v našich predajniach.
       COOP Jednota L. Mikuláš dlhodobo hospodári so ziskom. Podľa predbežných výsledkov ukončíme rok 2019 s vyrovnaným hospodárskym výsledkom. Treba však povedať, že na dosiahnutie priaznivých výsledkov treba vynaložiť čoraz viac úsilia. Každoročne rastú vstupné náklady, pričom mnohé z nich sú vyvolané rôznymi zákonnými úpravami.
       Je pred nami rok 2020. Určite prinesie množstvo náročných úloh a mnoho zmien. Preto máme spracované zámery hlavných ukazovateľov činnosti družstva s cieľom dosiahnuť aj v tomto roku kladné hospodárenie. Aj naďalej budeme zlepšovať a rozširovať služby zákazníkom, zabezpečovať plný sortiment tovarov pre daný reťazec, reštrukturalizovať sieť našich predajní presúvaním PJ z menších reťazcov do väčších a formou investícií zhodnocovať majetok družstva.
       Svojou činnosťou chceme prispieť k tomu, aby systém COOP Jednota bol aj naďalej najlepším a najväčším domácim obchodným reťazcom

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *