Menu Zavrieť

Progtam podpory lokálnych komonít

          Nadácia COOP Jednota v spolupráci s partnermi projektu vyhlásila aj tento rok výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie grantu v rámci 8. ročníka Programu podpory lokálnych komunít. Cieľom programu je podnecovanie a podpora rozvoja miestnych a regionálnych iniciatív, podpora účasti občanov na miestnom a regionálnom rozvoji za účelom naplnenia lokálnej potreby alebo riešenia problému, zvýšenie spokojnosti s kvalitou života miestnych a regionálnych komunít, a to najmä formou poskytovania finančných prostriedkov v procese realizácie projektov z oblasti zachovania kultúrnych hodnôt, podpory a rozvoja športu, podpory vzdelávania, ochrany a tvorby životného prostredia. Žiadosti mohli v termíne od 1.2.2024 do 31.3.2024 podávať cez on-line formulár zverejnený na stránke www.lokalnekomunity. sk, orgány miestnej samosprávy, vzdelávacie inštitúcie (vrátane škôl a materských škôlok), združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a mimovládne organizácie. Finančným grantom vo výške 6 000 € sú v tomto programe podporované aktivity:

• Drobné stavby – komunitné záhrady a pod.
• Grilovacie altánky a prístrešky
• Lavičky a iný obecný alebo mestský mobiliár
• Výstavba autobusových zastávok
• Výsadba a údržba zelene v intravilánoch a extravilánoch obcí
• Výstavba a údržba turistických trás a cyklotrás
• Aktivity zamerané na ochranu životného prostredia
• Vonkajšie športové ihriská a detské ihriská
• Podpora lokálnych športových klubov
• Aktivity zamerané na propagáciu tradícií Slovenska
• Propagácia tradičných remesiel formou voľnočasových aktivít

Došlo k nám 91 projektov z 29 obcí. Podmienkou postupu je však zaslanie minimálne 3 projektov z jednej obce. Túto podmienku splnilo 22 obcí, a z nich tento rok uspeli a boli vybrané projekty z obce Bobrovec z divízie Liptovský Mikuláš.
       Bobrovčanom držíme palce, aby si pri májovom hlasovaní vybrali z ich troch prihlásených projektov, ten najlepší.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *