Menu Zavrieť

Duálne vzdelávanie v COOP Jednote Liptovský Mikuláš, SD

      V súčasnej dobe veľa firiem bojuje s nedostatkom   kvalifikovanej pracovnej sily. Na   trhu práce prakticky ani neexistuje ponuka   zamestnancov, ktorí spĺňajú kvalifikačné   požiadavky pracovníka v obchode. Uvedený   problém pociťujeme stále intenzívnejšie,   a preto sme spoločne s ďalšou obchodnou   spoločnosťou oslovili viaceré stredné školy   s ponukou vytvorenia chýbajúceho študijného   odboru v rámci systému duálneho vzdelávania.   Sme veľmi radi, že sme našli ústretový   prístup zo strany Hotelovej akadémie   v L. Mikuláši, ktorá prejavila záujem zapojiť   sa do projektu duálneho vzdelávania,   ktorého základnou myšlienkou je prepojenie   teoretických odborných vedomostí   získaných v rámci školského vyučovania   s praktickým vyučovaním priamo v moderných   prevádzkach nášho družstva. Výsledkom   spoločných jednaní bolo vytvorenie   študijného odboru – obchodných pracovník,   a tak COOP Jednota L. Mikuláš je od školského   roku 2018/2019 zapojená do systému   duálneho vzdelávania, v ktorom v súčasnej   dobe už študuje 21 žiakov, traja žiaci   1. ročníka, päť žiakov 2. ročníka, sedem   žiakov 3. ročníka a šesť žiakov 4. ročníka.
      Duálne vzdelávanie je kombináciou a prepojením teórie a praxe. Preto žiak zapojený do tohto systému vzdelávania tak,   ako pri klasickom spôsobe výučby, získava   svoje odborné teoretické vedomosti v rámci   bežnej školskej výučby. Táto sa však strieda   s praktickým vyučovaním v priestoroch   zamestnávateľa pod dohľadom odborného   inštruktora výcviku. Žiak si tak môže svoje   získané teoretické poznatky overiť nielen na   cvičných príkladoch, ale priamo v reálnych   podmienkach praxe.
       V systéme duálneho vzdelávania je   zamestnávateľ aktívnym článkom pri nábore   žiakov do systému duálneho vzdelávania.   Po úspešnom absolvovaní pohovoru, žiak,   ktorý sa rozhodne pre tento spôsob štúdia   dostane od zamestnávateľa potvrdenie   o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka   v systéme duálneho vzdelávania a toto   potvrdenie zašle spolu s prihláškou na Hotelovú   akadémiu – odbor obchodný pracovník   6442 K. Pred začatím štúdia uzavrie učebnú   zmluvu, ktorá zaručuje kvalitné odborné   praktické vzdelávanie u zamestnávateľa.
      Žiak, ktorý si zvolí študijný odbor – obchodný   pracovník v rámci duálneho vzdelávania,   získa predovšetkým na rozdiel od klasického   spôsobu výučby možnosť overiť si nadobudnuté   teoretické poznatky už počas štúdia   priamo v praxi. Každý študent tak získa   záruku širšieho rozvoja zručností v súlade   s požiadavkami budúceho zamestnávateľa,   a teda aj možnosť rýchlejšieho profesijného   rastu. Nemenej dôležité je aj to, že po úspešnom   ukončení štúdia má takýto žiak garantované   pracovné miesto u zamestnávateľa,   u ktorého vykonával prax. Okrem uvedených   výhod poskytneme žiakom mesačné   podnikové štipendium, odmenu za produktívnu   prácu a taktiež príspevok na stravu,   na dopravu, pracovné oblečenie a mnoho ďalších výhod.
      V dňoch 23.9. – 24.9.2021 sa uskutočnil   pre absolventov štvrtého ročníka vzdelávací   výjazd do kaštieľa v Mojmírovciach, spojený   s oddychom. Žiaci najskôr spoznávali kaštieľ,   jeho okolie a následne služby, ktoré poskytuje.   V popoludňajších hodinách boli zapojení   do vzdelávacej aktivity zameranej na komunikáciu   so zákazníkmi v rôznych situáciách   v prevádzkových jednotkách. Po ukončení   školiacej aktivity nasledoval športový relax.   Študenti najskôr súťažili v bowlingu a zápolenie   ukončili sálovým futbalom. Deň zavŕšili   príjemným posedením spojeným s besedovaním   o škole a praxi.
      Nasledujúci deň prebehla opäť študijná   časť spojená s riešením náročných   a stresových situácií, s ktorými sa stretávajú   počas praxe na predajniach. Výstup z tohto   stretnutia im výrazne pomôže pri nástupe do   pracovného pomeru po ukončení štúdia.   Dá sa konštatovať, že uvedený študijný   výjazd spojený s relaxom splnil očakávanie   a zo strany študentov a pedagógov sa stretol   s veľmi pozitívnou reakciou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *