Menu Zavrieť

Maturanti duálneho vzdelávania

          Investície do vzdelávania svojich zamestnancov sú pre nás vysokou prioritou. Úroveň a kvalita vzdelania podmieňuje úspech každého podniku na trhu. Tento fakt si uvedomuje aj naše spotrebné družstvo COOP Jednota Liptovský Mikuláš.
           Hlavným problémom dnešnej doby je, že na trhu práce je veľmi obmedzená ponuka kvalifikovanej pracovnej sily „pracovníka v obchode“. Uvedený problém pociťujeme stále intenzívnejšie. Vďaka ústretovému prístupu zo strany Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši a Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Rimavskej Sobote sme sa zapojili do projektu duálneho vzdelávania, ktorého základnou myšlienkou je prepojenie teoretických odborných vedomostí získaných v rámci školského vyučovania s praktickým vyučovaním priamo v moderných prevádzkach nášho družstva.
          Študent, ktorý si zvolí študijný odbor – obchodný pracovník v rámci duálneho vzdelávania, získa predovšetkým, na rozdiel od klasického spôsobu výučby, možnosť overiť si nadobudnuté teoretické poznatky už počas štúdia priamo v praxi. Každý študent tak získa záruku širšieho rozvoja zručností v súlade s požiadavkami budúceho zamestnávateľa, a teda aj možnosť rýchlejšieho profesijného rastu. Študentom okrem uvedených výhod poskytujeme mesačné podnikové štipendium, odmenu za produktívnu prácu, a taktiež príspevok na stravu, na dopravu a mnoho ďalších výhod. Nemenej dôležité je aj to, že po úspešnom ukončení štúdia má takýto absolvent garantované pracovné miesto v našom družstve.
           Čas letí a naši študenti maturujú. V dňoch 27. a 28. marca 2023 sme sa zúčastnili praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, ktorá sa konala v predajni Tempo COOP Jednota Liptovský Mikuláš. Odborná skúška sa skladala z predajno-propagačného (prezenčného) dňa a praktickej zručnosti v predajni.
           Počas prezenčného dňa boli študenti rozdelení na dievčenskú a chlapčenskú skupinu. Študentky Lucia a Sandra si vybrali prezentáciu známej značky čokolády a študenti Jaroslav a Jakub prezentovali pivo. V rámci aktívneho predaja pri propagačných stoloch boli otestované ich získané odborné vedomosti o ponúkaných produktoch, úspešnosť prezentácie, kreativita a komunikácia so zákazníkmi.
           Praktická zručnosť v študijnom odbore „obchodný pracovník“ pozostávala z troch častí:
1. Odber a prebierka tovaru, kontrola záruky, vybavenie dodávateľskej reklamácie, vystavenie príjemky tovaru, uloženie tovaru do regálu a označenie cenovkou.
2. Samostatná práca na pokladni. Študenti sami stanovenú dobu účtovali na pokladni a následne im bola vykonaná uzávierka pokladne.
3. Najkreatívnejšia časť praktickej maturitnej skúšky bola kalkulácia, naaranžovanie a zhotovenie darčekového koša na určitú tému podľa vlastného výberu.
          Výkon študentov v priebehu skúšok hodnotila trojčlenná skúšobná komisia, ktorá so spokojnosťou zhodnotila, že všetky časti praktickej odbornej maturitnej skúšky, ako aj obhajobu praktickej časti maturitnej skúšky, študenti víťazne zvládli.
           COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo praje svojim študentom, aby úspešne zvládli aj ostatnú časť maturitnej skúšky a dotiahli štúdium do úspešného konca, aby sme ich po skončení maturít mohli privítať ako nových kolegov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *