Menu Zavrieť

Funkcionári na zájazde

       Každoročne koncom leta organizuje predstavenstvo a vedenie COOP Jednoty Liptovský Mikuláš, SD poznávací zájazd pre predsedov výborov členských základní a delegátov Zhromaždenia COOP Jednoty Liptovský Mikuláš, SD. Tento rok sa uskutočnil v dňoch 17. a 18. septembra. Zúčastnilo sa ho 74 funkcionárov zo všetkých troch divízií COOP Jednoty L. Mikuláš – z regiónu Liptova, Spiša aj Gemera.
        Cieľom cesty bola severná Morava, konkrétne malé, ale malebné kúpeľné mestečko ležiace severne od mesta Šumperk v údolí rieky Desné – Veľké Losiny, ktoré sú jedným z najnavštevovanejších miest jesenického podhoria. Sú známe nielen svojou bohatou a zaujímavou históriou, storočnou kúpeľnou tradíciou, ale i množstvom cenných kultúrnych pamiatok.
       Prvou našou zastávkou bol hotel Diana vo Veľkých Losinách, kde sme sa po dlhšej ceste naobedovali a vyrazili obdivovať krásy a pamätihodnosti Veľkých Losín. Vzhľadom na početnú skupinu účastníkov zájazdu, rozdelili sme sa na dve polovice, aby sme sa v prehliadkach vystriedali – jedna časť šla na prehliadku zámku a druhá do papierne, kde sa dodnes vyrába papier ručne.
       Ručná papiereň Veľké Losiny, pôvodne žerotínska manufaktúra na výrobu papiera pracuje vo Veľkých Losinách od konca 16. storočia až dodnes. Je jednou z posledných svedkov starého papierenského remesla, jediná svojho druhu v Českej republike. Vybudovať ju dal Jan mladší zo Žerotína v miestach, kde predtým stál mlyn na obilie, niekedy medzi rokmi 1591 a 1596. Rok 1596 preukázateľne dokladá jej najstaršia známa priesvitka v podobe žerotínskeho erbu – leva s korunkou stojacieho na troch pahorkoch.
       Firma je tak najstaršou papierenskou manufaktúrou na území strednej Európy. Velkolosinská papiereň je stále v prevádzke a vyrába ručný papier pre európskych či amerických zákazníkov tradičným postupom z bavlny a ľanu. Pre svoju vysokú kvalitu a storočnú trvanlivosť sa papier používa hlavne vo výtvarnom umení, pre významnú osobnú aj firemnú korešpondenciu, reprezentačné účely, k tlači bibliofílií a taktiež v knižnej umeleckej a reštaurátorskej praxi.
       Zaujímavosťou papierne je napríklad aj lis zo 17. storočia, ktorý sa dodnes používa – treba podotknúť nepretržite, bez akýchkoľvek opráv. Objekt je kultúrnou pamiatkou Českej republiky, od roku 2001 národnou kultúrnou pamiatkou a objavujú sa snahy zaradiť ho aj na zoznam Svetového dedičstva UNESCO.
       V areáli sme si prezreli Múzeum papiera, ktoré dokumentuje výrobu ručného papiera vrátane jej histórie a navštívili predajňu výrobkov papierne, odkiaľ sme si odniesli malé darčeky.
       Zámok Velké Losiny stojí na mieste niekdajšej stredovekej tvrdze, ktorá vznikla už niekedy v 14. storočí. Roku 1496 ju získali Žerotínovci, ktorí ju v r. 1531 začali prestavovať na renesančný zámok. Iniciátorom prestavby bol veľmož Jan mladší zo Žerotína, ktorý sa zaslúžil aj o vznik papierne a kúpeľov. Miesto je neslávne známe čarodejníckymi procesmi, ktoré sa tu odohrávali v rokoch 1678 – 1696 a padlo im za obeť 56 osôb. Tieto procesy sa stali predlohou pre knihu od spisovateľa Václava Kaplického Kladivo na čarodějnice.
        Areál zámku je pamiatkovo chránený, v roku 1995 bol vyhlásený národnou kultúrnou pamiatkou. Zaujímavosťou zámku je, že dodnes nebol elektrifikovaný.
       Po náročnom, ale obohacujúcom programe, sme sa vrátili na hotel, kde nás po ubytovaní sa čakala večera, ktorá prešla do príjemného spoločného posedenia pri hudbe a tanci.
        Druhý deň po raňajkách sa účastníci zájazdu pobrali na obhliadku pivovaru Holba v Hanušoviciach. Pivovar bol založený v roku 1874. V súčasnej dobe produkuje okolo 350 tisíc hl piva ročne. V pivovare sme sa dozvedeli mnohé zaujímavosti a postupy pri výrobe piva a následne ochutnali 4 vzorky piva z jeho produkcie.
Po návšteve pivovaru sme sa už na spiatočnej ceste zastavili len na obed vo Valašskom Meziříčí a plní zážitkov vrátili naspäť domov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *