Menu Zavrieť

Spotrebné družstvá už 150 rokov na Slovensku…

      Myšlienka družstevníctva ako takého sa zrodila už v 40. rokoch 19. storočia. Mala odstrániť hlad, biedu, mravnú zaostalosť, ktoré spôsobili politické a hospodárske zmeny. „Otcom“ družstevníctva bol anglický utopistický mysliteľ Robert Owen, ktorý zakladal a propagoval výrobu a družstvá. V Rochdale v Anglicku vzniklo prvé družstvo na svete. Jeho úspešný rozvoj pôsobil ako príklad pre zrod družstevníctva v krajinách Európy.
      Výnimkou bolo Slovensko, kde tri mesiace po tom nezávisle vzniklo prvé ľudové úverové družstvo – Gazdovský spolok. Ten založil 6.2.1845 v Sobotišti Samuel Jurkovič – učiteľ, kňaz, notár a národovec s nadčasovým sociálnym cítením a organizačným talentom. Príbeh dnešnej COOP Jednoty začal vďaka Samuelovi Ormisovi (kňaz, pedagóg, ľudovýchovný pracovník, spisovateľ, populizátor moderného poľnohospodárstva a rozvoja remesiel), ktorý v roku 1869 v Revúcej založil prvý Potravný spolok. Jeho členovia si zriadili obchod, ktorý bol prvým družstevným na Slovensku. Bol predchodcom družstevného maloobchodu, čo je obchodný systém, akým funguje COOP Jednota. Spolok nielen sprostredkoval zásobovanie svojich členov, ale sledoval aj etické ciele, ako demokracia a humanizmus.
       Družstvá na Slovensku vo svojom najstaršom období, teda od r. 1918 plnili nezastupiteľnú úlohu svojim národným a národno-uvedomovacím charakterom. V čase štátoprávnych zmien v roku 1918 bolo na Slovensku 595 potravinových družstiev z celkového počtu 1146 družstiev.
       Najväčší nárast družstiev nastal v rokoch 1945 – 1948, keď ich bolo na Slovensku približne 3 000 a celkovo mali 800 000 členov. Od roku 1950 vznikajú spotrebné družstvá Jednota s pôsobnosťou na vidieku. V roku 1968 vznikol Slovenský zväz spotrebných družstiev ako riadiaci orgán a družstevný obchod vstupuje do miest.
      Spotrebné družstvá prežili obe svetové vojny, hospodársku krízu a nezlomili ich ani rôzne politické režimy. V priebehu rokov sa diverzifikovali a aktuálne pôsobí na Slovensku 26 spotrebných družstiev vykonávajúcich maloobchodnú činnosť, ktoré spolu s 10 logistickými centrami poskytujú prácu viac ako 14 tisíc zamestnancom, čím sa COOP Jednota stáva najväčším slovenským zamestnávateľom na Slovensku.
      COOP Jednota je najväčšou maloobchodnou sieťou na Slovensku s najvyšším podielom predaja slovenských výrobkov, ktorý dosahuje až 70%. V tomto roku oslavuje aj 20 rokov od založenia vlastnej značky, pričom každý jej výrobok prechádza pravidelnou kontrolou v akreditovaných laboratóriách s dôrazom na garanciu kvality. Coop Jednota presadzuje enviromentálnu politiku a v zmysle princípov spoločenskej zodpovednosti podporuje najmä zdravotníctvo a lokálne komunity prostredníctvom Nadácie COOP Jednota.
       V mesiaci september uplynulo už 66 rokov od vzniku nášho družstva, ktoré bolo 13.9.1953 zapísané v obchodnom registri pod obchodným menom Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Liptovskom Mikuláši. Je to krásne výročie, veď v súčasnosti je v našom regióne, ale aj v rámci Slovenska veľmi málo firiem, ktoré sa môžu pochváliť takouto mnohoročnou tradíciou.
       Družstevníctvo je celosvetový fenomén. Veríme, že myšlienka družstevníctva, ktorá má také hlboké korene, bude naďalej rásť a prosperovať, nakoľko je zárukou zásobovania obyvateľstva potravinami hlavne na vidieku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *