Menu Zavrieť

Letná sezóna v COOP Jednote Liptovský Mikuláš

      Letné mesiace sú obdobím, kedy väčšina zamestnaných ľudí odchádza na dovolenku s cieľom načerpania nových síl. Pandémia Covid-19 spôsobila, že počas leta menej dovolenkárov odchádza do zahraničia a trávia svoje voľné chvíle spoznávaním krás Slovenska. Pre nás, zamestnancov obchodu, je leto príležitosťou, ako vylepšiť ekonomické ukazovatele, a to tým, že vynaložíme zvýšené úsilie na čo najlepšie zvládnutie zvýšeného počtu zákazníkov, ktorí prichádzajú do našich lokalít v tomto dovolenkovom období za oddychom. Znamená to, že väčšina zamestnancov najmä v prevádzkových jednotkách strávila leto na pracovisku.
      K tomu, aby sme mohli hodnotiť letnú sezónu pozitívne, prispeli nielen opatrenia prijaté vedením COOP Jednoty Liptovský Mikuláš, SD ešte pred letnou turistickou sezónou, ale hlavne všetci zamestnanci prevádzkových jednotiek. Cieľom bolo získať zákazníka: či už vhodnou ponukou tovaru, širokým sortimentom, ale aj predĺžením doby predaja. Za všetkých spomenieme prevádzkovú jednotku č. 219 v Bešeňovej, ktorá v tomto období každoročne zabezpečuje predaj do 22. hodiny, aby vyhovela požiadavkám nielen stálym, ale aj dovolenkujúcim zákazníkom Bešeňovej. Nedeľný predaj pre svojich zákazníkov zabezpečovalo 21 prevádzkových jednotiek, niektoré s väčším, iné s menším úspechom v plnení maloobchodného obratu. Medzi tie, ktorých index rastu obratu počas sezóny stúpol nad 110 % patria prevádzkové jednotky č. 313 Lúčky, 434 Číž, 152 Liptovský Hrádok, 177 Liptovský Hrádok a 191 Dolný Kubín.
 Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým zamestnancom predajní, ktorí svojim zodpovedným prístupom a obetavou prácou zabezpečili bezproblémový chod predajne a širokou ponukou tovarov a milým prístupom spríjemnili letné mesiace našim zákazníkom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *