Menu Zavrieť

Naši ocenení zamestnanci

        Každoročne pri príležitosti výročia vzniku Gazdovského spolku v Sobotišti, prvého družstva v Európe – predstavenstvo COOP Jednoty Slovensko, SD udeľuje rezortné vyznamenania členom, funkcionárom a zamestnancom SD.
        Družstevné vyznamenania Diplom Za vernosť spotrebným družstvám a Čestný odznak COOP Jednoty Slovensko za rok 2019 boli udelené družstevníkom z celého Slovenska, aj keď pre opatrenia spojené s ochranou proti koronavírusu COVID-19 ešte neboli vyznamenaným odovzdané. Medzi nich patria aj naši spoluzamestnanci: Jane Jančuškovej bol udelený Diplom za vernosť spotrebným družstvám, Petrovi Šoltysovi Čestný odznak COOP Jednoty Slovensko a zamestnancovi COOP LC SEVER, a.s. Michalovi Kovalčíkovi Diplom za vernosť spotrebným družstvám.

jancuskova

Jana Jančušková

referent oddelenia údržby
v spotrebnom družstve pracuje od roku 1977. Nastúpila do VO zásobovacej základne družstva ako administratívny zamestnanec. V roku 1982 prešla pracovať do riadiaceho a správneho aparátu na technický úsek ako referent oddelenia údržby . V roku 1997 bola zvolená za členku výboru členskej základne COOP Jednoty Liptovský Mikuláš, kde pracovala do roku 2010. Svojou prácou sa významne podieľala na zveľaďovaní majetku družstva a jeho údržbe. Ku svojej práci, pristupovala vždy veľmi zodpovedne a svedomito s profesionálnou odbornosťou a spoľahlivosťou. „Diplom za vernosť spotrebným družstvám“ bol udelený pani Jane Jančuškovej za 42-ročnú prácu v COOP Jednote Liptovský Mikuláš, SD.
soltys

Peter Šoltys

vedúci technického oddelenia
do Jednoty SD Spišská Nová Ves nastúpil v októbri 1988. Pracoval na technickom úseku ako vedúci strediska údržby, neskoršie ako vedúci investičného oddelenia. Bol členom predstavenstva. Po zlúčení s COOP Jednotou Liptovský Mikuláš, SD pracuje na divízii Spišská Nová Ves ako vedúci technického oddelenia a je členom predstavenstva družstva. Počas svojho pôsobenia zabezpečil zrekonštruovanie a zveľadenie objektov obchodnej siete COOP Jednoty. Podieľal sa na výstavbe Supermarketu TEMPO Spišská Nová Ves. Je predsedom výboru členskej základne v Smižanoch. „Čestný odznak COOP Jednota Slovensko“ bol udelený pánovi Petrovi Šoltysovi za dlhoročnú prácu v COOP Jednote, SD.
kovalcik

Michal Kovalčík

zástupca vedúceho veľkoobchodného skladu
začal pracovať v COOP Jednote Liptovský Mikuláš, SD v roku 1988 ako vedúci predajne v Liptovskom Petre. Počas 31 ročného pôsobenia pracoval pán Kovalčík ako prevádzkový manažér, vedúci expedície a dopravy, zástupca vedúceho veľkoobchodného skladu. Do spoločnosti COOP LC Sever, a.s. nastúpil v roku 2008 a v súčasnosti pracuje na pozícii vedúci technicko- prevádzkového odboru. Svojím prístupom k práci, zmyslom pre zodpovednosť a pracovnou disciplínou prispieva k úspešnému plneniu pracovných povinností. Diplom „Za vernosť spotrebným družstvám“ bol udelený pánovi Michalovi Kovalčíkovi za dlhoročnú tridsaťjeden ročnú prácu v družstve.

Oceneným zamestnancom srdečne blahoželáme a ďakujeme za svedomitú prácu, ktorú vykonali pre naše družstvo a prajeme veľa osobných a pracovných  úspechov v našej COOP Jednote Liptovský Mikuláš, SD.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *