Menu Zavrieť

Naši ocenení zamestnanci

         Každoročne pri príležitosti výročia vzniku Gazdovského spolku v Sobotišti, prvého družstva v Európe, Predstavenstvo COOP Jednoty Slovensko, SD udeľuje rezortné vyznamenania členom, funkcionárom a zamestnancom spotrebných družstiev.
         Družstevné vyznamenania Diplom Za vernosť spotrebným družstvám a Čestný odznak COOP Jednoty Slovensko za rok 2021 boli udelené družstevníkom z celého Slovenska a odovzdané vyznamenaným. Medzi nich patria aj naši spoluzamestnanci – Libor Budvesel si prevzal Diplom za vernosť, Soni Iľanovskej bol udelený Čestný odznak COOP Jednoty Slovensko a za COOP LC SEVER, a.s. bol udelený Diplom za vernosť SD Markéte Perašínovej.

Libor Budvesel

prevádzkový manažér

nastúpil do COOP Jednoty Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo po skončení školy v roku 1979. V rámci svojho pracovného pomeru prešiel viacerými funkciami. V súčasnej dobe už dlhodobejšie pracuje vo funkcii prevádzkového manažéra. Pri svojom pracovnom zaradení riadi okruh predajní v Liptovskom Hrádku a v jeho okolí. Svoje pracovné povinnosti plní podľa požiadaviek nadriadených pracovníkov a v súlade so smerovaním družstva.  V okruhu svojho pracovného pôsobenia dosahuje stanovené ukazovatele, a to plnenie plánovaného maloobchodného obratu, obchodnej prirážky a zisku.
V neposlednom rade sa významne podieľa na personálnom obsadení predajní za spolupráce s obcami, kde pôsobí. Pracovne sa angažuje aj v činnosti Dozorných výborov. V obci Ľubeľa je predsedom Výboru členskej základne COOP Jednoty Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo. Diplom “Za vernosť spotrebným družstvám” bol udelený pánovi Liborovi Budveselovi za jeho dlhodobú – viac ako štyridsať ročnú prácu v spotrebnom družstevníctve.

Soňa Iľanovská

vedúca referátu kontroly

pracuje v spotrebnom družstve od roku 1984, teda 37 rokov. Pracovať začala ako inventúrnička, neskôr po materskej dovolenke pracovala ako referent prevádzky, kde vykonávala všetky práce súvisiace s prevádzkou predajní ako aj zavádzanie nového pokladničného systému spojeného so školeniami vedúcich predajní. Od roku 2002 zastáva funkciu vedúcej referátu kontroly, kde jej náplňou práce je kontrolná činnosť zameraná na dodržiavanie zákonov a nariadení týkajúcich sa predajní, ochrany majetku družstva, hygieny a sanitácie a na úroveň a kvalitu poskytovaných služieb. Spolupracuje s kontrolnými orgánmi pri zabezpečovaní plnenia úloh z vonkajších kontrol. Posledné 2 roky zabezpečuje celú agendu okolo pandémie COVID-19, zameranú na dodržiavanie nariadení zo strany Úradu vlády a Úradu verejného zdravotníctva. Pôsobí ako člen v rôznych komisiách družstva a zastáva funkciu člena Výboru členskej základne v Liptovskom Mikuláši – Podbreziny. Od roku 2004 je predsedníčkou Odborovej základnej organizácie pri COOP Jednote L. Mikuláš, SD.

Markéta Perašínová

referent marketingu

začala pracovať v COOP Jednote L. Mikuláš, SD v roku 1999. Počas 22 ročného pôsobenia pracovala v COOP Jednote na rôznych pozíciách. Začínala na pozícii skladníčka a v roku 2001 prešla na pozíciu referent marketingu. Do spoločnosti COOP LC SEVER, a. s. nastúpila v roku 2008 na obchodné oddelenie, kde pracuje vo funkcii referenta marketingu. K svojej práci pristupuje veľmi zodpovedne a svedomito, s profesionálnou odbornosťou a spoľahlivosťou. Pracovala vo Výbore členskej základne v obci Beňadiková, kde je momentálne revízorkou. V roku 2015 bola zvolená za členku Kontrolnej komisie COOP Jednoty Liptovský Mikuláš, SD a v roku 2016 za predsedníčku Kontrolnej komisie. Ako predsedníčka Kontrolnej komisie sa zúčastňuje zasadnutí Predstavenstva družstva, kde nanáša nedostatky zistené pri kontrolách v predajniach a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. Diplom „Za vernosť spotrebným družstvám“ jej bol udelený za dlhoročnú prácu v družstve a družstevných orgánoch.

         Oceneným zamestnancom srdečne blahoželáme a ďakujeme za svedomitú prácu, ktorú vykonávajú pre naše družstvo. Prajeme im veľa osobných a pracovných úspechov v našej COOP Jednote L. Mikuláš, spotrebné družstvo.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *