Menu Zavrieť

Poznáme výsledky Jednotárskeho päťboja

      Z roku 2020 sme odkrojili už prvý polrok. Je teda čas, aby sme vyhodnotili súťaž medzi prevádzkovými jednotkami „Jednotársky päťboj“ a zhodnotili výsledky prevádzkových jednotiek. Do hodnotenia k 30.6.2020 sa zapojilo 133 prevádzkových jednotiek divízií Liptovský Mikuláš, Spišská Nová Ves a Rimavská Sobota.
       Prvé miesto v tomto polroku si privlastnila PJ 424 Chanava. V TOP desiatke sa opakovane umiestnilo šesť prevádzkových jednotiek, naopak medzi prvých desať sa dotiahla PJ 013 Beňadiková, 211,Liptovské Sliače a 287 Liptovské Sliače. Nováčikom v TOP desiatke je PJ 110 Malužiná.
       Poradie desiatich najúspešnejších prevádzkových jednotiek v súťaži Jednotársky päťboj k 30.6.2020 je teda nasledovné:

  1. 424 Chanava – divízia Rimavská Sobota
  2. 415 Rimavské Brezovo – divízia Rimavská Sobota
  3. 428 Hrachovo – divízia Rimavská Sobota
  4. 032 Liptovský Trnovec – divízia Liptovský Mikuláš
  5. 110 Malužiná – divízia Liptovský Mikuláš
  6. 422 Rimavská Píla – divízia Rimavská Sobota
  7. 038 Kvačany – divízia Liptovský Mikuláš
  8. 013 Beňadiková – divízia Liptovský Mikuláš
  9. 211 Liptovské Sliače – divízia Liptovský Mikuláš
  10. 287 Liptovské Sliače – divízia Liptovský Mikuláš

     Vedenie COOP Jednoty aj touto cestou blahoželá umiestneným pracovníkom k dosiahnutým výsledkom a ďakuje všetkým za účasť v súťaži. Zároveň verí, že tie menej úspešné podnieti k tomu, aby záver roku 2020 bol pre nich úspešnejší.

PJ Chanava prvá v Jednotárskom pätboji

Predajňa v Chanave pod vedením p. vedúceho Štefana Vargu dosiahla krásny úspech. Za prvý polrok 2020 vyhrala súťaž všetkých predajní COOP Jednota Liptovský Mikuláš, SD – Jednotársky päťboj. Na pánovi vedúcom je vidieť, že jeho práca v obchode pre neho nie je len obyčajnou prácou, ale doslova je to jeho „život“. Spolu s pani zástupkyňou, odvádzajú výbornú prácu, čo oceňujú spokojní zákazníci, ktorí cítia v predajni rodinnú atmosféru. Ich svedomitá práca sa odzrkadľuje aj vo výborných ekonomických ukazovateľoch predajne.

       V poslednom období sa predajňa v Chanave pravidelne umiestňovala v TOP 10 všetkých predajní, no teraz bola celkom najvyššie.
       Úspech predajní z Gemera v umiestnení v Jednotárskom päťboji podčiarkli aj PJ č. 415 Rimavské Brezovo, ktorá sa umiestnila hneď za Chanavou na druhom mieste. Tretia priečka patrí PJ č. 428 Hrachovo a na peknom 6. mieste sa umiestnila PJ č. 422 Rimavská Píla.
       Vedenie divízie COOP Jednoty Liptovský Mikuláš, SD v Rimavskej Sobote týmto všetkým umiestneným predajniam ďakuje a praje ešte viac podobných úspechov v rámci Jednotárskeho päťboja.

Jednotársky päťboj na Liptove

        Zvyšujúca sa konkurencia medzi jednotlivými divíziami sa prejavuje okrem iného aj v súťaži „Jednotársky päťboj“ prostredníctvom dosahovaných výsledkov predajní COOP Jednota Liptovský Mikuláš, SD.
       Uvedená súťaživosť predajní pozitívne motivuje pracovníkov k dosahovaniu čo najlepších výsledkov vo výške maloobchodného obratu, ziskovosti predajní a zlepšovaní úrovne služieb poskytovaných zákazníkom.

      Má už trvalé miesto aj v odmeňovaní pracovníkov predajní, ktoré sa umiestnili v prvej desiatke hodnotených predajní a samozrejme, že v nemalej miere pomáha aj pri plnení ďalších stanovených úloh
      Takúto súťaživosť podporuje aj vedenie COOP Jednoty Liptovský Mikuláš, SD, pretože aj touto formou sa darí plniť potrebné ekonomické výsledky predajní.
       V neposlednom rade je potrebnou konkurenciu medzi jednotlivými kolektívmi, predajňami a vnáša zdravú súťaživosť do ich kolektívov pri plnení stanovených požiadaviek        Prvý polrok 2020 prekvapil veľkými zmenami v hodnotiacom rebríčku. Do popredia sa dostali predajne, ktoré v minulosti obsadzovali v súťaži nižšie priečky. Vo vyhodnotení predajní za prvý polrok 2020 sa v prvej desiatke umiestnilo šesť predajní divízie Liptovský Mikuláš  Najlepšie umiestnenie z predajní na Liptove – 4 miesto – si opätovne vybojovala predajňa č 032 Lipt Trnovec pod vedením skúsenej vedúcej predajne p.Urbanovej, ktorá sa v prvej desiatke predajní umiestňuje už pravidelne. Výborné umiestnenie dosahuje vďaka zodpovednému a hospodárnemu plneniu stanovených úloh, a tiež vďaka pozitívnym reakciám zákazníkov.
      Úspešné výsledky najlepšej predajne na Liptove sú dosahované samozrejme aj na základe cieleného úsilia pracovníkov predajne spolu s dobrou dostupnosťou požadovaných tovarov. V neposlednom rade zohrávajú významnú úlohu aj zodpovedné vzťahy so zákazníkmi z radov obyvateľov obce a jej návštevníkov, čo prináša stály nárast návštevnosti predajne.
      K dosiahnutému umiestneniu srdečne blahoželáme   

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *