Menu Zavrieť

Prvý polrok v COOP Jednote Liptovský Mikuláš

       Zámerom družstva pre rok  2020 je zabezpečiť plánovaný  nárast maloobchodného  obratu a dosiahnuť kladný  hospodársky výsledok  a to aj napriek stále rastúcej  konkurencii iných obchodných  reťazcov. K zámerom družstva  každoročne prijímame opatrenia  v oblasti nákladov, výnosov,  produktivity práce, pracovníkov  a cash flow. Aj pomocou  týchto opatrení sa nám darí  udržiavať popredné postavenie  medzi spotrebnými družstvami  na Slovensku a upevňovať  postavenie v regiónoch nášho  pôsobenia.
      Za prvý polrok sme dosiahli  maloobchodný obrat vo výške  35 759 tis. €. Na plnení maloobchodného  obratu sa v rámci  troch divízií podieľalo 133  predajní. Najväčší podiel na  maloobchodnom obrate – 63 %  má divízia Liptovský Mikuláš,  Spišská Nová Ves sa podieľa  na maloobchodnom obrate  23 %-tami a najmenšia divízia  na Gemeri 14 %-tami.
        Aj v tomto roku pokračujeme  v zhodnocovaní majetku družstva.  V priebehu prvého polroka  sme realizovali 19 investičných  akcií, a to opravy striech,  schodov, výmena dverí, klimatizácie,  zrealizovali sme rekonštrukciu  fasády v Komjatnej  a dokončili celkovú rekonštrukciu  a rozšírenie predajne  v Liptovskej Osade.  V Divízií SNV bola uskutočnená  rekonštrukcia predajne  v Spišskom Hrušove.
        Ďalšie investičné akcie máme  pripravené a realizujeme  ich postupne podľa priority  a finančných možností družstva.  V rámci projektu 4 FRESH  postupne dopĺňame do našich  predajní chladiacu, mraziacu  techniku a moderné obchodné  zariadenie.
        Spolu s našim logistickým  centrom poskytujeme prácu  pre takmer 800 zamestnancov.  Najväčší počet tvoria prevádzkoví  zamestnanci, ktorých je  87 % z celkového počtu.  Zvyšok tvoria zamestnanci  RaSA a ostatných činností  družstva. Každý mesiac sledujeme  vývoj výkonových ukazovateľov,  ako produktivitu práce  z maloobchodného obratu,  z obchodnej marže a hlavne  produktivitu práce z pridanej  hodnoty.
        Vývoj maloobchodného obratu  a hospodárenie družstva bude  v druhom polroku ovplyvnené  turistickou sezónou v letných  mesiacoch. Predajne máme  na sezónu zásobené celým  sortimentom tovaru v dostatočnom  množstve. Otváracie  hodiny sme prispôsobili miestnym  podmienkam. Veríme, že  kvalitnými službami a predajom  najlepších domácich potravín  uspokojíme požiadavky aj tých najnáročnejších zákazníkov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *