Menu Zavrieť

Rok 2020 v COOP Jednote Liptovský Mikuláš

      Uplynulý rok bol celý poznačený pandémiou ochorenia Covid-19, ktorá sa prejavila vo všetkých oblastiach života. Aj v našej spoločnosti mala dopad na prevádzku našich predajní, na zvýšené naklady v súvislosti so zabezpečovaním rôznych ochranných pomôcok a tým aj na celú ekonomiku nášho družstva.
      Aj napriek tejto náročnej situácii si systém spotrebných družstiev i v roku 2020 udržal pozíciu najväčšieho domáceho obchodného reťazca. V súčasnosti pôsobí na Slovensku 26 spotrebných družstiev zaoberajúcich sa maloobchodnou činnosťou, ktoré prevádzkujú v priamom riadení takmer 2 100 predajní. Predajne spotrebných družstiev dosiahli v roku 2020 maloobchodný obrat vyšší o 9,9 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Naše družstvo sa na obrate všetkých družstiev podieľa takmer 5 %-tami a výškou obratu sa radíme na 9. miesto. Teší nás, že sme si aj napriek tomu, že podnikateľské prostredie vykazuje vysokú mieru nestability, udržali postavenie medzi spotrebnými družstvami na Slovensku a v regiónoch nášho pôsobenia.
       Patríme k družstvám s najväčším počtom prevádzkových jednotiek, keď obchodnú sieť tvorí 133 predajní. V roku 2020 sme dosiahli maloobchodný obrat vo výške 74 251 tis. €. V rámci nášho družstva prevádzkujeme aj 2 predajne najväčšieho obchodného reťazca TEMPO, ktoré sa dosiahnutým maloobchodným obratom podieľajú na celkovom obrate nášho družstva 13 %. V týchto prevádzkach ponúkame zákazníkom naozaj širokú ponuku tovarov doplnenú o exkluzívne a špeciálne výrobky.
      Podobne ako v rokoch predchádzajúcich, aj v roku 2020 sme pokračovali v zhodnocovaní majetku družstva. Celkovo sme realizovali 40 investičných akcií, z toho 31 akcií v divízii L. Mikuláš, 4 v divízii Spišská Nová Ves a 5 v divízii Rimavská Sobota. K najvýznamnejším investičným akciám v minulom roku patria: rekonštrukcia PJ 236 v Liptovskej Osade a PJ 203 v Komjatnej, rekonštrukcia PJ 335 Spišský Hrušov, nový systém vykurovania v PJ 345 Nálepkovo, rekonštrukcia strechy na PJ 414 Rimavská Baňa. Vo viacerých predajniach boli namontované klimatizačné jednotky a elektrické kompenzátory. Ďalej boli realizované rekonštrukcie striech, mraziacich a chladiacich boxov, elektrických prípojok, vykurovania, boli opravené vstupné schodiská a rampy, spevnené plochy v okolí predajní, vstupné dvere a zateplené objekty. Investovali sme do novej chladiacej a mraziacej techniky, obchodného zariadenia, digitálnych váh, nárezových strojov a tiež výpočtovej techniky. Rekonštrukciami a modernizáciami predajní rozširujeme nielen predajnú plochu, ale aj zvyšujeme kultúrnosť predaja pre zákazníkov a zlepšujeme pracovné podmienky pre našich zamestnancov. Aj v roku 2020 mali dôležitú úlohu pri modernizáciách a rôznych investičných akciách strediská vlastnej údržby.
       Rok 2020 bol opätovne z obchodného hľadiska veľmi náročný. Realizovali sme viaceré veľké projekty zamerané na automatizované objednávanie tovaru, zefektívnenie tovarovej ponuky na predajniach, zvýšenie komfortu pri nakupovaní, či modernizáciu počítačového vybavenia predajní. Taktiež sme sa venovali internetovému obchodu, ktorý bol spustený začiatkom roka 2020 v Tempe Liptovský Mikuláš.
       V cenovej oblasti bolo taktiež veľmi potrebné uskutočniť určité úpravy tak, aby boli zabezpečené pozitívne koncoročné výsledky. V roku 2020 sme pokračovali s prezentáciou COOP Jednoty ako reťazca, ktorý vo svojich predajniach ponúka najväčšie množstvo slovenských výrobkov. V našich predajniach majú potraviny so slovenským pôvodom najväčšie zastúpenie spomedzi všetkých reťazcov. V priebehu minulého roka sme pre našich zákazníkov, tak ako každý rok, pripravili pravidelné letákové a cenové akcie. Okrem toho zákazníci využívajú v našich predajniach aj rôzne doplnkové služby: Coopkasa – platba šekov, dobíjanie kreditov mobilných telefónov a tiež Cash back – výber peňazí z účtu.
      V regiónoch V regiónoch nášho pôsobenia dlhodobo patríme medzi stabilných zamestnávateľov.
       Vo všetkých činnostiach družstva zamestnávame 677 zamestnancov. Najväčší počet – 87 % tvoria pracovníci predajní. Zvyšok sú pracovníci riadiaceho aparátu, údržby, domového hospodárstva a ostatných činností družstva.
       Naša COOP Jednota, v snahe získavať nových kvalifikovaných pracovníkov, sa už v školskom roku 2018/2019 zapojila do systému duálneho vzdelávania v spolupráci s Hotelovou akadémiou v Liptovskom Mikuláši, ktorého základnou myšlienkou je prepojenie teoretických odborných vedomostí získaných v rámci školského vyučovania s praktickým vyučovaním priamo v moderných prevádzkach nášho družstva. Aktuálne máme žiakov prvého, druhého a tretieho ročníka, ktorí sa pripravujú na prácu v našich predajniach.
       COOP Jednota Lipt. Mikuláš dlhodobo hospodári so ziskom. Podľa predbežných výsledkov ukončíme rok 2020 s vyrovnaným hospodárskym výsledkom. Treba však povedať, že na dosiahnutie priaznivých výsledkov treba vynaložiť čoraz viac úsilia. Každoročne rastú vstupné náklady, pričom mnohé z nich sú vyvolané rôznymi zákonnými úpravami.
       Je pred nami rok 2021. Určite prinesie množstvo náročných úloh a mnoho zmien. Preto máme spracované zámery hlavných ukazovateľov činnosti družstva s cieľom dosiahnuť aj v tomto roku kladné hospodárenie. Aj naďalej plánujeme zlepšovať a rozširovať služby zákazníkom, zabezpečovať plný sortiment tovarov pre daný reťazec, reštrukturalizovať sieť našich predajní presúvaním PJ z menších reťazcov do väčších a formou investícií zhodnocovať majetok družstva.
       Svojou činnosťou chceme prispieť k tomu, aby systém COOP Jednota bol aj naďalej najlepším a najväčším domácim obchodným reťazcom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *