Menu Zavrieť

COOP LC SEVER, a.s. – rok 2020

      S príchodom nového roka prichádza i čas na bilancovanie hospodárenia a výsledkov v predošlom období. V našom logistickom centre hodnotíme rok 2020 opäť ako úspešný, s dobrými výsledkami. Hospodárili sme so ziskom a dosiahli sme veľkoobchodný obrat vo výške 63 216 tis. EUR, čo je nárast o 7 934 tis EUR oproti roku 2019, pri indexe 114,4 %. Vo všetkých tovarových skupinách sme zaznamenali nárast obratu. Najväčší nárast bol v tovarových kategóriách tabak, cukrovinky a v sortimente ovocie a zelenina.
      V priebehu roku 2020 boli z pohľadu dosiahnutého veľkoobchodného obratu nášho logistického centra najsilnejšie mesiace marec a júl, najnižší obrat bol dosiahnutý v mesiaci február rovnako ako aj v roku 2019. Priemerná obrátka tovaru za uplynulý rok klesla na úroveň 12 dní, čo je pokles o 1 deň oproti roku 2019. Najnižšia obrátka zásob je v sklade ovocia a zeleniny, a to 2 dni, u mliečnych výrobkov a tukov je obrátka tovaru 6 dní. Stav zásob sledujeme v rámci projektu riadenia tovarových zásob (RTZ) a ku koncu roku 2020 evidujeme zásoby miernym nárastom o 13 tis. EUR pri indexe 101 %.
      V mesiaci marec 2020 sme dosiahli rekordný obrat vo výške 6 458 tis. EUR s nárastom až 41,9 %, čo bolo spôsobené čiastočne aj blížiacimi sa sviatkami Veľkej noci, ale hlavne mimoriadnym stavom a zavedenými opatreniami súvisiacimi so šírením sa vírusu COVID-19. Zo strany predajní v tomto období enormne narástol záujem hlavne o trvanlivé potraviny, čistiace a dezinfekčné prostriedky. Celý rok 2020 sa niesol v znamení obáv z pandémie a zákazníci v snahe predzásobiť sa nakupovali tovar v oveľa väčších množstvách ako zvyčajne. Tento zvýšený záujem zo strany predajní sme zaznamenali i na náraste obratu COOP LC SEVER, a.s. v každom mesiaci minulého roka okrem mesiaca október, v ktorom sme dosiahli nižší obrat v porovnaní s obratom r. 2019.
      V roku 2020 sme zrealizovali investíciu na modernizáciu a zateplenie hlavnej budovy centrálneho skladu a administratívnej časti logistického centra. Koncom roka 2020 sme začali s budovaním reexpedičného skladu pre sortiment ovocia a zeleniny v priestoroch oblúkovej haly v areáli COOP LC SEVER, a.s. v Liptovskom Mikuláši. Tento sklad sa začne využívať začiatkom roku 2021 v súvislosti s novým projektom pre zásobovanie sortimentom ovocie a zelenina.
      Našimi kľúčovými zákazníkmi sú už dlhoročne spotrebné družstvá COOP Jednota Liptovský Mikuláš, SD, COOP Jednota Trstená, SD a COOP Jednota Námestovo, SD. Prevádzkové jednotky COOP Jednôt sa podieľajú na celkovom obrate spoločnosti 98,2 %, z toho COOP Jednota Liptovský Mikuláš sa podieľa na celkovom obrate 58,96 %, COOP Jednota Trstená 22,1 % a COOP Jednota Námestovo 17,1 %. Zvyšných 1,8 % obratu tvorí obrat odberateľov mimo siete COOP Jednota. Sú to odberatelia v regióne Liptova, Oravy, Spiša a okolia Banskej Bystrice. Súčasní odberatelia nespadajúci pod sieť COOP Jednota majú možnosť nakúpiť tovar aj prostredníctvom e-shopu. Na využívanie je potrebná registrácia, následne naši obchodní zástupcovia zaregistrovaných odberateľov skontaktujú a dohodnú podmienky používania internetového obchodu. Veľkoobchodný obrat nám u týchto odberateľov medziročne narástol o 11 %. Aj v roku 2021 vyvinieme aktivity smerujúce na podporu rastu siete zákazníkov mimo COOP Jednoty a zameriame sa na získavanie nových.
      V roku 2020 sme celým sortimentom zásobovali 133 predajní COOP Jednoty Liptovský Mikuláš a 45 predajní COOP Jednoty Trstená. 51 prevádzkových jednotiek COOP Jednoty Námestovo zásobujeme mliečnymi výrobkami, ovocím a zeleninou, tabakovými výrobkami a drogistickým tovarom.
      Za dosiahnuté výsledky patrí poďakovanie všetkým našim zamestnancom, ktorí napriek neľahkej a pre každého z nás nepoznanej situácii v súvislosti s COVID-19, prispeli k bezproblémovému zabezpečeniu chodu logistického centra. Aktuálne poskytujeme pracovnú príležitosť pre 109 zamestnancov, z toho pre 9 pracovníkov v sklade ovocia a zeleniny v Oravskom Podzámku.
      Na záver môžeme skonštatovať, že naša veľkoobchodná spoločnosť patrí medzi moderné logistické centrá siete COOP Jednota Slovensko a samostatne ako akciová spoločnosť funguje už 13 rokov. Veľkoobchodný obrat v minulom roku rástol a plánované ročné ciele súvisiace s predajom a kvalitou služieb sme i napriek zložitej celosvetovej situácii splnili, čím môžeme rok 2020 vyhodnotiť ako úspešný.
      Našim zamestnancom i všetkým obchodným partnerom chceme touto cestou poďakovať a popriať hlavne pevné zdravie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *