Menu Zavrieť

Stretnutie jubilantov

      Ani tento rok vedenie COOP  Jednoty Liptovský Mikuláš, SD  nezabudlo na svojich zamestnancov,  ktorí si v priebehu  kalendárneho roka pripomenuli  významné životné alebo pracovné  jubileum.
      A tak na sklonku roka v období  zhonu a nákupnej horúčky pred  blížiacimi sa vianočnými sviatkami  našli si všetci spoločnú voľnú  chvíľu na malé posedenie. Na  slávnostnom stretnutí, ktoré sa  konalo 11.12.2019 v Liptovskom  Mikuláši a 12.12.2019 v Spišskej  Novej Vsi sa zišlo 100 jubilantov,  ktorí oslávili životné jubileum  50, 55, 60, a 65 rokov veku,  pracovné jubileum 15, 20, 25,  30, 35, 40 a 45 rokov odpracovaných  v COOP Jednote  SD.
       Ing. Ján Šlauka a Ing. Iveta  Ághová v mene vedenia družstva  a Soňa Iľanovská za Výbor  OZO poblahoželali prítomným  jubilantom, poďakovali im za  obetavú prácu, ktorú vykonávajú  pre naše družstvo. Predseda  COOP Jednoty Liptovský Mikuláš  im odovzdal odmeny v zmysle  platnej kolektívnej zmluvy  a z prostriedkov OZO rozkvitnutý  kvietok.
       Pri tejto príležitosti boli  zároveň odovzdané aj čestné  odznaky COOP Jednoty Liptovský  Mikuláš, SD zamestnancom  za ich dlhoročnú prácu a prínos  pre družstvo. Odmenení boli  p. Viera Urbanová, p.Karol Paldan a p. Emília Piovarčiová.  Osláv životných a pracovných  jubileí sa zúčastnili aj zamestnanci  COOP LC SEVER, a.s.  Liptovský Mikuláš. Posedenia  sa zúčastnilo 12 zamestnancov,  ktorí v priebehu roka oslávili  životné jubileum 50, 55 a  60 rokov a odpracovali 20 a 35  rokov v družstve.
     Všetkým jubilantom a oceneným  srdečne blahoželáme  a ďakujeme za svedomitú prácu,  ktorú vykonali pre našu Jednotu  a prajeme veľa osobných  a pracovných úspechov v našej  Jednote. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *