Menu Zavrieť

Víťazi Jednotárskeho päťboja

      Prvý polrok máme za sebou a je čas poobhliadnuť sa za dosiahnutými výsledkami. Už od roku 2000 pravidelne polročne hodnotíme súťaž medzi prevádzkovými jednotkami „Jednotársky päťboj“. Do hodnotenia k 30.6.2019 sa zapojilo 135 prevádzkových jednotiek divízií Liptovský Mikuláš, Spišská Nová Ves a Rimavská Sobota.
      Prvé miesto v tomto polroku si privlastnila PJ č. 415 Rimavské Brezovo. V TOP desiatke sa opakovane umiestnilo až sedem prevádzkových jednotiek, naopak medzi prvých desať sa po 2 rokoch dotiahla PJ č. 428 Hrachovo, PJ č. 086 Liptovský Peter a po roku PJ č. 348 Spišský Štvrtok. Poradie desiatich najúspešnejších prevádzkových jednotiek v súťaži Jednotársky päťboj za 1. polrok 2019 je teda nasledovné:  

  1.       415 Rimavské Brezovo – divízia Rimavská Sobota
  2.       428 Hrachovo – divízia Rimavská Sobota
  3.       032 Liptovský Trnovec – divízia Liptovský Mikuláš
  4.       422 Rimavská Píla – divízia Rimavská Sobota
  5.       313 Lúčky – divízia Liptovský Mikuláš
  6.       086 Liptovský Peter – divízia Liptovský Mikuláš
  7.       168 Demänová – divízia Liptovský Mikuláš
  8.       239 Liptovská Lúžna – divízia Liptovský Mikuláš
  9.       414 Rimavská Baňa – divízia Rimavská Sobota
  10.       348 Spišský Štvrtok – divízia Spišská Nová Ves

      Vedenie COOP Jednoty touto cestou blahoželá umiestneným pracovníkom k dosiahnutým výsledkom a ďakuje všetkým za účasť v súťaži. Zároveň verí, že tie menej úspešné podnieti k tomu, aby záver roku 2019 bol pre nich úspešnejší.

Rimavské Brezovo celkom najvyššie v Jednotárskom pätboji

      Predajňa v Rimavskom Brezove pod vedením p. vedúcej A. Černákovej dosiahla krásny úspech. Za prvý polrok 2019 vyhrala súťaž všetkých predajní COOP Jednoty Liptovský Mikuláš, SD Jednotársky päťboj. Spolu s kolegyňou p. Spodniakovou odvádzajú už niekoľko rokov výbornú prácu, čo oceňujú spokojní zákazníci. Ich svedomitá práca sa odzrkadľuje aj vo výborných ekonomických ukazovateľoch tejto predajne. V poslednom období sa pravidelne táto predajňa umiestnila v TOP 10 všetkých predajní, no teraz bola celkom najvyššie. Úspech predajní z divízie Rimavská Sobota v umiestnení v Jednotárskom päťboji podčiarkli aj PJ č. 428 Hrachovo, ktorá sa umiestnila hneď za Rimavským Brezovom na druhom mieste. Na štvrtom mieste bola predajňa č. 422 z Rimavskej Píly a na peknom deviatom mieste PJ č. 414 Rimavská Baňa.
      Vedenie divízie COOP Jednoty Liptovský Mikuláš, SD v Rimavskej Sobote týmto všetkým umiestneným predajniam ďakuje a praje ešte viac podobných úspechov v rámci Jednotárskeho päťboja.

Bronzová medaila pre Liptov

      Zvyšujúca sa súťaživosť medzi jednotlivými predajňami COOP Jednoty Liptovský Mikuláš, SD tzv. „Jednotársky päťboj“ sa v prvom polroku 2019 prejavila veľkými zmenami v hodnotiacom rebríčku. Do popredia sa dostali predajne, ktoré obsadzovali nižšie priečky v súťaži.
      Z liptovských predajní sa najvyššie umiestnila predajňa č. 032 Liptovský Trnovec, ktorá obsadila tretie miesto. Je potešiteľné, že súťaživosť predajní výrazne motivuje pracovníkov k dosahovaniu, čo najlepších výsledkov vo výške maloobchodného obratu, ziskovosti predajní a zlepšovaní úrovne služieb poskytovaných zákazníkom predajní. Má už trvalé miesto v myslení pracovníkov, ktorým v nemalej miere pomáha aj pri plnení ďalších stanovených úloh. Samozrejme, že takúto súťaživosť podporuje aj vedenie COOP Jednoty Liptovský Mikuláš, SD pretože aj touto formou sa darí plniť potrebné ekonomické výsledky. V neposlednom rade je potrebnou konkurenciou medzi jednotlivými kolektívmi, predajňami a vnáša zdravú súťaživosť do ich kolektívov pri plnení stanovených požiadaviek. Vo vyhodnotení predajní za prvý polrok 2019 sa v prvej desiatke umiestnilo päť predajní divízie Liptovský Mikuláš.
      Najlepšie umiestnenie z predajní na Liptove si vybojovala predajňa č. 032 Lipt. Trnovec, pod vedením skúsenej vedúcej predajne p. Urbanovej, ktorá sa trvalo umiestňuje v prvej desiatke predajní. Za dlhodobejšie úspešné umiestňovanie vďačí zodpovednému plneniu stanovených úloh, ktorými dosahuje výborné hospodárske výsledky a pozitívne reakcie zákazníkov. Tieto úspešné výsledky sú dosahované samozrejme aj na základe cieleného úsilia pracovníkov predajne spolu s dobrou dostupnosťou požadovaných tovarov. V neposlednom rade zohrávajú významnú úlohu aj profesionálne vzťahy so zákazníkmi z radov obyvateľov obce a jej návštevníkov, čo prináša trvalý nárast návštevnosti predajne.
      K bronzovému miestu kolektívu predajne 032 Liptovský Trnovec, ale aj všetkým umiestneným v TOP desiatke Jednotárskeho päťboja srdečne Blahoželáme.

Predajňa v Sp. Štvrtku najlepšia zo Spiša

       V súťaži Jednotársky päťboj za I. polrok 2019 sa za divíziu Spišská Nová Ves najlepšie umiestnila predajňa v Spišskom Štvrtku a získala desiate miesto.
      Predajňa dlhodobo dosahuje výborné výsledky pod vedením vedúcej predajne p. Daniely Gajovej. Široký sortiment čerstvých tovarov, prívetivý personál a čistota predajne zvýšil aj index maloobchodného obratu a spokojnosť zákazníkov. V mladom sedemčlennom kolektíve je vždy dobrá nálada, pracovitosť, ochota pomôcť a nepoľaviť pri plnení pracovných povinností.
      Kolektívu predajne patrí naše poďakovanie, prajeme im veľa zdravia a elánu do ďalšieho obdobia.
      Želáme aj ostatným predajniam divízie Sp. Nová Ves, aby svojou súťaživosťou dosiahli umiestnenie v prvej desiatke Jednotárskeho päťboja.  

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *