Menu Zavrieť

Program podpory lokálnych komunít – III.ročník grantového programu

      Družstevné podnikanie je založené na myšlienke vzájomnej pomoci. Od svojho vzniku plnili družstvá sociálnu funkciu, podporovali rozvoj kultúry, vzdelávania, podporovali verejnoprospešný účel. S cieľom nadviazať na toto historické dedičstvo a umožniť zapojenie sa verejnosti do riešenia rôznych problémov, zveľaďovanie a rozvoj svojho okolia, rozhodla sa Nadácia COOP Jednota za spolupráce svojich partnerov: COOP Jednoty Slovensko, SD, RAJO, a. s., Unilever Slovensko, spol. s.r.o. vytvoriť projekt zameraný na podporu lokálnych komunít.
       Už tretíkrát boli začiatkom roka oslovené a vyzvané prostredníctvom mailového newsletteru, mestské a obecné úrady a taktiež školské zariadenia. Centrá voľného času, športové kluby a rôzne neziskové organizácie sa o tomto projekte mohli dozvedieť na webovej, alebo facebookovej stránke našej Jednoty. Podmienky boli rovnaké ako v predchádzajúcich ročníkoch. Záujemcovia o podanie žiadosti o grant mohli tieto doručiť spolu s vypracovaným projektom na regionálne vedenie COOP Jednoty od 1.2. do 31.3.2019. Po tomto termíne bola vybratá do finálneho hlasovania jedna obec, alebo mesto, ktoré splnili podmienky súťaže a ktorých projekty boli najzaujímavejšie a najprínosnejšie pre svojich obyvateľov a zároveň našich zákazníkov, lebo o víťaznom projekte rozhodovali svojím hlasovaním práve oni. Hlasovať mohli od 1.5. do 1.6.2019.
       Do tretieho ročníka nám prišlo 47 projektov z ôsmich obcí a troch miest. Podmienky na zaradenie do výberu splnilo 7 obcí a 1 mesto. Jednou z hlavných podmienok je, aby z každej obce alebo mesta, prišli minimálne tri zámery. Túto podmienku nesplnilo mesto Ružomberok a Spišská Nová Ves, z ktorých prišli len 2 projekty a obec Rimavská Baňa, z ktorej sme obdržali len jeden návrh. Napriek tomu, že aj tieto projekty boli zaujímavé, neboli zaradené do výberu. Výber víťaznej obce nebol ľahký, lebo všetky projekty boli zaujímavé a pre svoje obce prínosné. V treťom ročníku grantového programu boli vybraté tri projekty z mesta Rimavská Sobota, zaslané zo ZŠ Mihálya Tompu, ZŠ Pavla Dobšinského a od občianskeho združenia RIS. Víťazný projekt, ktorý svojim hlasovaním v našej predajni supermarketu na sídlisku Rimava vybrali zákazníci ako najlepší, bol zo ZŠ M. Tompu s názvom: Škola! Jedlo! Zábava! Pod spoločným altánkom?
       Paráda! Za prispenia grantu 6 000 € zveľadia okolie svojej školy, k radosti všetkých svojich žiakov a ich rodičov.
      Tretí ročník je úspešne za nami a Nadácia COOP Jednoty už pripravuje 4. ročník, na ktorý sa všetci tešíme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *