Menu Zavrieť

Aktív vedúcich PJ

      Dvakrát do roka, pred letnou a pred zimnou sezónou, sa stretávame na porade s vedúcimi pracovníkmi našich predajní. Na koncoročnom stretnutí sme spoločne bilancovali uplynulé mesiace a hľadali najvhodnejší postup pre nadchádzajúce vianočné obdobie. Pred samotným aktívom sme pre našich vedúcich zorganizovali aj stretnutie s vybranými slovenskými dodávateľmi. Nakoľko sa môžeme hrdiť až takmer 70%-ným podielom slovenských potravín na našich pultoch, považujeme si za česť a zároveň radosť môcť našim slovenským výrobcom ponúknuť aj túto možnosť propagácie. Tento rok dostali priestor na predstavenie sa Pekárne a cukrárne Lippek Liptovský Mikuláš, Tauris Rimavská Sobota, Ryba Žilina a Zvolenská mliekáreň.
      V úvode samotného pracovného aktívu Ing. Eva Medvecová oboznámila vedúce PJ s ekonomickými výsledkami spotrebného družstva a jednotlivých hospodárskych stredísk za desať mesiacov roka 2019. Bolo poukázané na niektoré nedostatky, ako je napr. nízka produktivita práce a neprimeraná výška zásob v niektorých prevádzkových jednotkách, stratové PJ a vysoké precenenia.
       Obchodno-prevádzkový riaditeľ vo svojom príhovore načrtol ďalšie smerovanie obchodnej politiky COOP Jednoty Liptovský Mikuláš, SD. Po zhodnotení ťažkej situácie v odvetví obchodu na Slovensku, s pripomenutím rôznych zákonných nariadení, ktoré negatívne ovplyvňujú našu činnosť a ziskovosť, upozornil na potrebu zefektívnenia našej činnosti, najmä cestou zvyšovania produktivity práce, ale aj udržania, prípadne zvýšenia obratu. Ten je bohužiaľ už na mnohých predajniach maximalizovaný a s jeho navýšením môžeme rátať len minimálne, priestor vidíme teda viac v šetrení nákladov rôzneho druhu. V obchodnej činnosti nám praje sezónne nastavenie našich regiónov, ale zvyšuje to aj naše nároky na uspokojenie rozličných tovarových potrieb pre turistov. Aj blížiaca sa zimná sezóna bude z tohto titulu pre naše pracovníčky náročná. Je dôležité, aby sme pre zákazníkov okrem bežných marketingových aktivít, ako sú letákové akcie, súťaže, znížené ceny vedeli aj udržiavať dostupnosť vlastnej značky, či predpísaného sortimentu výrobkov 4 fresh /ovocie zeleninu, pekárenské výrobky, mäsové výrobky, mliečne výrobky/ počas celej doby predaja.
      Keďže situácia na trhu je čoraz ťažšia a konkurencia nespí, je len na nás, aby sme spoločne zvládli boj o zákazníka a udržali si ho.
       Ďalším dôležitým bodom bolo pripomenutie významu riadenia tovarových zásob a individuálnych ponukových listov, kde sme opätovne zdôraznili nevyhnutnosť krokov, ktoré sme pri objednávaní tovarov pripravili a implementovali.
      Riaditeľ divízie a vedúci hospodárskych stredísk vo svojom vystúpení zhodnotili ekonomické výsledky za jednotlivé divízie. Modernizácie a opatrenia vykonané na prevádzkových jednotkách sa prejavili v náraste maloobchodného obratu jednotlivých predajní. Upozornili na pretrvávajúce nedostatky v práci predajní, ktoré je nutné v dnešnom hospodársky náročnom období v čo najkratšom čase odstrániť. Jedná sa hlavne o lepšiu dostupnosť tovarov vlastnej značky a čerstvých tovarov v poobedňajších hodinách a cez víkendy. Taktiež bolo poukázané na niektoré negatívne javy, ktoré boli zistené orgánmi SOI, Veterinárnej správy a inými kontrolnými orgánmi. Vedúce PJ boli upozornené na pretrvávajúce nedostatky v objednávkach a dodržiavaní sortimentu akcií.
       V závere tejto časti aktívu bol vyhodnotený Jednotársky päťboj, kde bolo ocenených 10 najlepších predajní zo všetkých divízií.
       V diskusiách zazneli pripomienky, ktoré sa týkali technických nedostatkov predajní, sortimentu tovaru a cenových akcií. Na jednotlivé diskusné príspevky reagovali členovia vedenia.
       V záverečnom vystúpení predseda družstva Ing. Ján Šlauka zhodnotil uplynulé obdobie, poukázal na ťažké mesiace, ktoré nás čakajú a upozornil na nevyhnutnosť niektorých krokov, ktoré sme zrealizovali, alebo plánujeme zrealizovať najmä na poli racionalizácie a zefektívnenia fungovania družstva. Poďakoval všetkým prítomným za prácu v doterajších mesiacoch roka 2019 a zaželal veľa úspechov v nadchádzajúcom vianočnom období.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *