Menu Zavrieť

Stretnutie jubilantov

          Obmedzenia, ktoré nám nedovolili stretávať sa a organizovať spoločenské akcie, konečne skončili, a tak vedenie COOP Jednoty Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo tento rok nezabudlo na svojich zamestnancov, ktorí si v priebehu kalendárneho roka 2022 pripomenuli svoje životné alebo pracovné jubileum.
          Ocenenie je vzácnou formou poďakovania zamestnancom za ich prínos pre naše družstvo. Ide hlavne o morálne ocenenie ich skutkov, postojov a vernosti. A tak na sklonku roka v období vianočného zhonu a nákupnej horúčky sme si všetci našli spoločnú voľnú chvíľu na malé posedenie.
           Na slávnostnom stretnutí jubilantov, ktoré sa konalo 23.11.2022 v Liptovskom Mikuláši a 24.11.2022 v Spišskej Novej Vsi sa zišlo 75 jubilantov, ktorí oslávili životné jubileum 50, 55, 60 a 65 rokov veku a pracovné jubileum 15, 20, 25, 30, 35, 40 a dokonca 45 rokov odpracovaných v COOP Jednote Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo. Predseda družstva Ing. Ján Šlauka, podpredsedníčka družstva Ing. Iveta Ághová v mene vedenia družstva a Soňa Iľanovská za Výbor OZO poblahoželali prítomným jubilantom, poďakovali im za obetavú prácu, ktorú vykonávajú pre naše družstvo. Predseda COOP Jednoty Liptovský Mikuláš, SD im odovzdal finančné odmeny v zmysle platnej kolektívnej zmluvy a z prostriedkov OZO rozkvitnutý kvietok.
          Pri tejto príležitosti boli zároveň odovzdané aj čestné odznaky COOP Jednoty Liptovský Mikuláš, SD zamestnancom za ich dlhoročnú prácu a prínos pre družstvo. Odmenení boli z divízie Liptovský Mikuláš Miroslav Florek, z divízie Spišská Nová Ves Darina Krajčíková a z divízie Rimavská Sobota Anna Šestáková.
           Osláv životných a pracovných jubileí sa zúčastnili aj zamestnanci COOP LC SEVER, a.s. Liptovský Mikuláš. Posedenie absolvovalo 5 zamestnancov, ktorí v priebehu roka oslávili životné jubileum 50 a 55 rokov a odpracovali 15, 25 a 35 rokov v družstve.
          Všetkým jubilantom a oceneným srdečne blahoželáme a ďakujeme za svedomitú prácu, ktorú vykonali pre naše družstvo a do budúcna prajeme hlavne veľa zdravia, osobných aj pracovných úspechov v našej COOP Jednote L. Mikuláš  

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *