Menu Zavrieť

Hrachovo najvyššie na Gemeri

      Predajňa č. 428 v Hrachove pod vedením vedúcej pani Zdenky Sojkovej dosahuje výborné výsledky už dlhodobo. Za 2. polrok 2019 Jednotárskeho päťboja doviedla pani Sojková predajňu v Hrachove spolu so svojimi spolupracovníčkami, ktorým tiež patrí naše uznanie, na výborné celkové 2. miesto. Široká ponuka vystaveného tovaru, dobrá kultúra predaja a prívetivý personál, sú tradičnými znakmi predajne v Hrachove. Výsledkom sú výborné dosahované hodnoty vo všetkých sledovaných ukazovateľoch ako sú priemerný dosahovaný MOO 50.000,- € mesačne, produktivita práce cca 12.000,- € na 1 pracovníka, či vysoký dosiahnutý prevádzkový zisk, ktorý je najvyšší z celej divízie RS. Pravidelní, ale aj náhodní zákazníci oceňujú príjemnú atmosféru v predajni a skutočnosť, že si v Hrachove dobre nakúpili v nových a moderných priestoroch.
       Okrem predajne v Hrachove zaznamenala pekné umiestnenie v prvej desiatke aj predajňa č. 422 Rimavská Píla, a to 3. miesto a PJ č. 415 Rimavské Brezovo – 4. miesto.
       Vedenie divízie COOP Jednoty L. Mikuláš, SD v Rimavskej Sobote všetkým umiestneným predajniam ďakuje za ich prácu, blahoželá k dosiahnutým výsledkom a praje ešte viac podobných úspechov v rámci Jednotárskeho päťboja.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *