Menu Zavrieť

Sme tu s vami už 70 rokov

          V mesiaci september uplynulo  už 70 rokov od vzniku nášho  družstva, ktoré bolo 13.9.1953  zapísané v obchodnom registri  pod obchodným menom Jednota,  ľudové spotrebné družstvo  v Liptovskom Mikuláši. Je to krásne  výročie, veď v súčasnosti je  v našom regióne, ale aj v rámci  Slovenska veľmi málo firiem, ktoré  sa môžu pochváliť takouto mnohoročnou  tradíciou. 
          A tak si pripomeňme aspoň  niekoľko faktov z histórie.
          Realizátorom myšlienky družstevníctva  na Slovensku bol  Samuel Jurkovič, ktorý už pred  takmer 180 rokmi inicioval založenie  prvého Gazdovského spolku  v Sobotišti.
          Naša Jednota, ako už bolo  spomenuté, vznikla v roku 1953.  V roku 1958 sa s ňou zlúčila  Jednota, ľudové spotrebné družstvo  Liptovský Hrádok a v roku  1960 Jednota, ĽSD Ružomberok.  Tým získala Jednota, ľudové spotrebné  družstvo Liptovský Mikuláš  pôsobnosť pre celé územie Liptova.
          Roky nášho družstva neboli  rokmi ekonomickej bezstarostnosti,  bola to 70-ročná cesta  prekonávania nejednej prekážky.  Spotrebné družstvá, vrátane našej  liptovskomikulášskej Jednoty prešli  od svojho vzniku do dnešných dní  rôznymi vývojovými etapami, fázami  transformácie spoločenského  a sociálneho vývoja spoločnosti.  Každé obdobie a všetky zmeny  priniesli so sebou tak pozitíva,  ako aj negatíva. No naša Jednota  – presnejšie povedané ľudia  v nej – dokázali všetky tieto  prekážky preklenúť a pokračovať  v ceste ďalej.
          Nástupom zahraničných obchodných  reťazcov sa ukázalo nevyhnutným  integrovanie Jednôt.  Naše družstvo ako prvé spomedzi  družstevných organizácií zrealizovalo  zlúčenie – k 1.3.2000  s SD Budúcnosť Spišská Nová Ves  a presne po uplynutí roka, teda  k 1.3.2001 došlo k zlúčeniu aj  s SD Novogemer Rimavská Sobota.  A tak vtedy Jednota, Liptovsko-  Spišské spotrebné družstvo,  Liptovský Mikuláš napredovala  silnejšia a pevnejšia ako predtým.  Družstvo sa majetkovo posilnilo,  znížili sa riziká podnikania a mohlo  sa pustiť do väčších investícií. Na  Spiši a Gemeri nielenže zachránila  družstevný majetok, ale sa aj vysokou  mierou podieľala na riešení  zamestnanosti v týchto regiónoch.  Za rozvoj spotrebného družstevníctva  na Slovensku a za úspešnú  integráciu družstiev bolo Jednote,  Liptovsko-Spišskému spotrebnému  družstvu, Liptovský Mikuláš  dňa 22. júna 2001 udelené najvyššie  družstevné ocenenie Družstevná  cena Samuela Jurkoviča.
          V období medzi integráciami  sa začala aj výstavba najväčšej  investičnej akcie v histórii družstva  – Supermarketu COOP v Spišskej  Novej Vsi s predajnou plochou  nad 1700 m², ktorý bol uvedený  do prevádzky v júli 2001. V roku  2001 došlo aj k akvizícii obchodnej  divízie a.s. RUDEA, od ktorej sme  prevzali 9 prevádzkových jednotiek  a veľkoobchodný sklad. K 1.1.2008  naše družstvo založilo dcérsku  spoločnosť COOP LC SEVER, a.s.
          Po dobudovaní skladu mliečnych  výrobkov a tukov a prestavbe  skladových priestorov COOP  LC Sever, a.s. sme v roku 2009  naplnili zámer distribúcie kompletného  mrazeného a chladeného  sortimentu založením spoločnosti  DC Nordia, s.r.o., ako dcérskej  spoločnosti COOP LC SEVER.  Úspechom pre naše družstvo bolo  aj otvorenie supermarketu TEMPO  v nákupnom centre STOP-SHOP  v Liptovskom Mikuláši v novembri  2010. Napriek tlaku na likvidáciu  družstiev po roku 1989, stále  silnejúcej konkurencii a rastúcim  nákladovým vstupom naše spotrebné  družstvo dokázalo, že je  životaschopné a má platné miesto  v súčasnom podnikateľskom  prostredí.
          V súčasnosti naša COOP  Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné  družstvo pôsobí v 4 krajoch,  10 okresoch a viac ako 100 mestách  a obciach Slovenska, v ktorých  prevádzkuje 131 predajní.  Naše družstvo, vrátane COOP LC  SEVER, a.s., sa celkovým počtom  prevádzkových jednotiek, výkonmi  v obrate a počtom zamestnancov  cez 770 zaraďuje medzi najväčšie  podnikateľské subjekty Liptova  a taktiež zastáva jedno z popredných  miest medzi spotrebnými  družstvami na Slovensku.
          Družstevníctvo je celosvetový  fenomén. Veríme, že myšlienka  družstevníctva, ktorá má také  hlboké korene, bude naďalej rásť,  nakoľko je zárukou zásobovania  obyvateľstva potravinami hlavne  na vidieku. Aj napriek neustále  silnejúcej konkurencii a nárastu  nákladov naše družstvo prosperuje  a napreduje. Za každým  úspechom však stoja ľudia, preto  poďakovanie patrí všetkým – tým,  ktorí našu Jednotu budovali,  aj tým, ktorí v ich diele pokračujú  a neustále zveľaďujú. Veríme,  že našej COOP Jednote sa bude  naďalej dariť a spolu oslávime my,  aj tí čo prídu po nás, ešte mnoho  jej okrúhlych výročí. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *