Menu Zavrieť

Vianoce – čas radosti, aj čas hodnotenia

Príhovor predsedu COOP Jednota L. Mikuláš, SD Ing. Jána Šlauku

      Vonku sa čoraz skôr stmieva, okienka na adventnom kalendári sa jedno po druhom postupne otvárajú a naše domovy sú naplnené vôňou najlepšieho vianočného pečiva. To všetko je nesporným znakom, že Vianoce sú už predo dvermi. Je to asi najkrajší sviatok v roku, ktorý trávime v kruhu svojich najbližších v radosti a rozjímaní. Na sklonku roka sa zamýšľame, čo nás čaká v novom roku a čo nám ten pomaly sa končiaci priniesol. Náš „Jednotársky rok“ 2019 sa niesol v znamení pripomenutia si 150. výročia založenia spotrebného družstevníctva na Slovensku.
       Keď sa obzrieme za seba a vyhodnotíme našu činnosť v minulom roku, môžeme hodnotiť svoje kroky ako správne. Museli sme bohužiaľ pristúpiť k uzatvoreniu niektorých predajní v menších obciach, ktoré už boli dlhodobo stratové a nebolo možné ich naďalej prevádzkovať, ale na druhej strane sme otvorili niekoľko nových predajní, a to v Liptovskom Hrádku, Dúbrave, Číži, Hrnčiarskych Zalužanoch, Radzovciach a Fiľakove.
       Pozornosť sme venovali aj modernizáciám a rekonštrukciám predajní. Tento rok sme vykonali viacero rekonštrukcií predajní, kde bola predajňa nielen zmodernizovaná, ale aj zväčšené predajné priestory a tým aj rozšírený ponúkaný sortiment tovarov. Ukázalo sa, že toto rozhodnutie prinieslo svoje ovocie. Nielen že sa zvýšil maloobchodný obrat, ale moderný vzhľad ocenili aj naši zákazníci. Pre budúce obdobie chceme pokračovať v tomto trende.
       Aj keď veríme, že tento rok pre nás dopadne dobre, predsa len vchádzame do budúceho roka s vedomím, že to nebude rok ľahký. Budeme musieť zvážiť každé euro nákladov, či investícií a nasadiť veľké pracovné úsilie všetkých zamestnancov. Verím, že spoločným úsilím dosiahneme dobré výsledky a aj na konci budúceho roka budeme môcť povedať, že to bol síce rok ťažký, ale úspešný.
       Dovoľte, aby som aj touto cestou poďakoval v mene svojom, aj v mene vedenia a predstavenstva družstva všetkým zamestnancom za ich celoročné úsilie a výsledky, ktoré sme spoločne dosiahli. Ďakujem aj všetkým funkcionárom a členom za podporu a pomoc a v neposlednom rade našim zákazníkom za dôveru prejavenú nákupmi v našich predajniach.
       Prajem všetkým vám a vašim rodinám príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roka 2020 hlavne veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a optimizmu. Aby sme budúci rok prežili so srdcom bohatým na lásku, pokoj a porozumenie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *