Menu Zavrieť

Členské základne v roku 2021

         Tento rok nás obmedzil v stretávaní sa, no napriek tomu, na sklonku roka môžeme konštatovať, že sme zvládli uskutočniť aj Zhromaždenie delegátov COOP Jednoty L. Mikuláš, SD, aj členské schôdze na našich členských základniach. Síce aktív predsedov členských základní, ktorý sa po iné roky konal pred členskými schôdzami, sa začiatkom roka neuskutočnil, ale členské schôdze sa konali, aj keď v posunutom letnom termíne – po uvoľnení pandemických opatrení. V súlade s organizačnými opatreniami k výročným členským schôdzam sa výročné členské schôdze COOP Jednoty Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo v roku 2021 uskutočnili zväčša v termíne do 31.7.2021, 6 VČS zo zdravotných a iných dôvodov neskôr. K 1.1.2021 sme evidovali 53 členských základní na Liptove, 27 na Spiši a jednu na Gemeri. V dvoch členských základniach sa uskutočnili voľby nového predsedu VČZ, a to v ČZ Hubová z dôvodu úmrtia predsedníčky p. Belušovej a v ČZ Torysky z dôvodu vzdania sa funkcie predsedu VČZ.
         Vzhľadom k tomu, že niektoré z našich členských základní majú väčší počet členov a opatrenia spojené so šírením pandémie koronavírusu nedovoľovali stretávanie sa takého množstva osôb, boli niektoré výročné členské schôdze uskutočnené aj formou verejného písomného hlasovania o jednotlivých návrhoch uznesení.
         Z počtu členov 5 407 evidovaných k 31.12.2020 bolo na schôdzach prítomných 1 732 členov, čo je 32,03 % účasť. Na výročných členských schôdzach výbory členských základní zhodnotili svoju činnosť za rok 2020, prerokovali správu o hospodárení so združenými prostriedkami členov, schválili plány činnosti VČZ na rok 2021, oboznámili sa s výsledkami hospodárenia COOP Jednoty Liptovský Mikuláš, SD za rok 2020 a so zámermi na rok 2021. Zo správ o činnosti výborov členských základní vo všetkých regiónoch vyplýva, že z dôvodu pandémie COVID-19 počas roka 2020 nebolo možné realizovať kultúrno-spoločenské podujatia pre členov tak, ako predchádzajúce roky, preto členské základne vykonávali akcie v spolupráci s inými organizáciami v obci alebo so samotnou obcou. Obmedzene sa tiež venovali úprave okolia predajní, drobným údržbárskym prácam, pripomenuli si MDŽ, Deň matiek, Deň detí a uctili si malými darčekmi svojich starších členov.
         Zo všetkých členských základní boli predložené písomné pripomienky, ktoré sa týkali zväčša technických požiadaviek, ako rozšírenie predajných priestorov, úprava priestranstva a parkoviska pri PJ, rekonštrukcie PJ, oprava fasády, schodov, výmena žľabov, výmena okien a dverí,… a prevádzkového charakteru – zásobovanie predajní, akciový tovar, otváracie hodiny a ceny. Na pripomienky a požiadavky z výročných členských schôdzí na všetkých divíziách boli zaslané písomné odpovede. Aj keď to zatiaľ tak nevyzerá, veríme, že budúci rok sa situácia spojená so šírením koronavírusu stabilizuje a my sa budeme môcť opäť neobmedzene stretávať, aby sme mohli zhodnotiť našu činnosť a dosiahnuté výsledky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *