Menu Zavrieť

Konferencia Odborovej základnej organizácie

      Dňa 28.5.2019 sa stretli odborári na členskej schôdzi – konferencii  delegátov, aby zhodnotili svoju činnosť za rok 2018 a schválili úlohy na tento rok.

      Predsedníčka výboru OZO  Soňa Iľanovská vo svojej správe zhodnotila činnosť výboru OZO COOP Jednoty Liptovský  Mikuláš, SD za uplynulý rok a oboznámila prítomných  s čerpaním sociálneho fondu, ako aj s plánom akcií, ktoré pripravuje výbor OZO v roku  2019. Svoju pozornosť upriamila  na vyhodnotenie plnenia  ustanovení Kolektívnej zmluvy  za rok 2018, ako aj Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktorá je podpísaná medzi COOP Jednotou  Slovensko, SD a Odborovým  zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu. Upozornila hlavne na výhody, ktoré  boli v spolupráci s vedením  družstva dojednané nad rámec  Zákonníka práce. Vo svojom  príspevku taktiež informovala  o zmene v Zákonníku práce ohľadom poskytovania príspevku na rekreáciu pre zamestnancov.

      Súčasťou Konferencie delegátov bolo schválenie plánu čerpania  sociálneho fondu a prostriedkov OZO, ako aj Finančného  poriadku Odborovej základnej organizácie.

      V diskusii vystúpila  ako prvá členka výboru OZO Anna Lučanská, ktorá sa zamerala na zhodnotenie kultúrno – spoločenskej činnosti výboru OZO a vyzvala prítomných delegátov k väčšiemu záujmu o zájazdy, ktoré ako jedna z mála organizácií ešte poskytujeme svojim členom a zamestnancom. Je škoda, že zamestnanci už nemajú záujem  utužovať vzájomné priateľstvá a dobré vzťahy na pracovisku tým, že by pár voľných chvíľ obetovali na takúto činnosť.

      Ďalší diskusný príspevok predniesla za vedenie družstva podpredsedníčka družstva Ing. Iveta Ághová, ktorá pozdravila delegátov Konferencie OZO, oboznámila prítomných s dosiahnutými výsledkami za minulý rok a informovala  o zámeroch na rok 2019. Na záver poďakovala všetkým  prítomným za prácu, ktorú  vykonávajú v prospech družstva a výboru OZO za jeho ústretovosť pri kolektívnom vyjednávaní.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *